S-a născut Isus pe 25 Decembrie ? O întrebare greșită în fiecare an de Crăciun

Sunt mulți creștini azi care contestă data de 25 Decembrie, ca dată de naștere a Mântuitorul și pierd în fiecare an esența uneia din cele mai mari sărbători creștine și esența unuia dintre cele mai importante evenimente care au avut loc vreodată.

Este exact ca și cum ai merge în gară să pleci cu trenul într-o călătorie, dar nu vrei să te urci în tren până nu afli la ce ora a venit trenul în gară… Între timp riști ca trenul să plece fără tine și să ratezi călătoria din cauza unei curiozități care nu iți folosește la nimic ! Ce importanță are când a venit trenul ?!? Important este că a venit !!! Grija ta ar trebui să fie doar să te urci în tren ca să nu ratezi călătoria. Tot așa, multi creștini azi, ratează semnificația și esența sărbătorii de Crăciun, din cauză că nu sunt siguri că Isus a venit în lumea noastră în data 25 Decembrie sau au alte nelămuriri ca aceasta, total neimportante.

Ce sărbătorim de fapt la Crăciun, care este esența Crăciunului ?

 1. Venirea Mântuitorului pe pământ – evenimetul prin care Dumnezeu s-a coborât în lumea noastra, în trup de om.
 2. Bucuria ca Dumnezeu venit în lumea noastră să ne salveze sufletele de la pedeapsa veșnică
 3. Speranța împăcării omului cu Dumnezeu și a vieţii veșnice alături de EL
 4. Pacea cu Dumnezeu, pace între oamenii plăcuți Lui și pacea lui Dumnezeu în inima omului

Luca 2:10-11,14  Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Concluzii:

Ce importanță are ziua când a venit Mântuitorul în lumea noastră ?!? Să sărbătorim și să ne bucurăm că… A VENIT !

Este prea puțin important dacă Mântuitorul s-a născut pe 25 Decembrie sau nu ! Noi NU sărbătorim ziua Lui de naștere ci sărbătorim evenimentul prin care Dumnezeu, s-a Întrupat, coborând în lumea noastră și toate implicațiile care decurg din acest eveniment cu dimensiuni veșnice !

Magii au conștientizat importanța evenimentului și I-au împodobit ieslea în care S-a născut cu aur, smirnă și tămâie. Nu are importanță cu ce poți să-ți împodobești casa de sărbătoare… cu sau fără brad, cu sau fără cadouri, cu sau fără globulețe, cu sau fără beculețe … atât timp cât conștientizezi importanța acestui eveniment și prinzi esența sărbătorii Crăciunului, primești garantat, cadou de Craciun de la Însuși Dumnezeubucurie, speranță, pace și mântuire !

Despre dezastrul din noi…

Una din marile probleme ale omului a fost și este înțelegerea corectă a naturii sale umane !

Este extrem de important, aș spune chiar de o importanță capitală, indiferent cine suntem și la ce nivel de maturitate spirituală am ajuns, să avem o imagine reală asupra naturii umane, să înțelegem bine care este condiția umană si care ne sunt limitările !

O imagine eronată despre sine și despre conditia umană, duce implicit la alegeri și decizii greșite în viața de zi cu zi iar în relația cu semenii, duce la așteptări foarte mari de la alții, multe neînțelegeri, suferință inutilă și dezamagiri foarte dese… un dezastru !

Doar o imagine corectă asupra condiției umane, face posibila înțelegerea propriei persoane și iți poate da dragoste, compasiune și milă chiar și față de dușmani !

Vom încerca, în lumina Cuvantul lui Dumnezeu, Biblia, să înțelegem ce este omul, care este în realitate condiția umană și care sunt limitele fiintei umane de la căderea în păcat și decaderea naturii umane, a lui Adam si Eva

Ioan 2:23-25  Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.

Psalmi 103:13  Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură domnul de cei ce se tem de El. Căci El ştie din ce Suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că Suntem ţărână.

Ieremia 17:9  „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască ?”

Isaia 55:8-9  „Căci gândurile Mele nu Sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu Sunt căile Mele, zice Domnul. „Ci cât Sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât Sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

Marcu 14:38  Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”

Limitele omului si slăbiciunile naturii umane, le înțelegem mai bine daca privim la atitudinea ucenicilor Domnului Isus Hristos în cele mai grele momente ale Lui pe pământul acesta:

 1. In grădina Ghetsimani El le cere să se roage împreună cu El. Ei ce fac ?!? Adorm ! El ii școală, ei iar adorm, ii școală din nou, ei iar adorm ! De trei ori !

Marcu 14:33-42  A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, şi a început să Se înspăimânte şi să Se mîhnească foarte tare. El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi !” Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ, şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. El zicea: „Ava, adică: Tată, Ţie toate lucrurile Îţi Sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta ! Totuş, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.”
Şi a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Şi i-a zis lui Petru: „Simone, tu dormi ? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi ? Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” S-a dus iarăşi, şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte. Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. În sfârşit, a venit a treia oară, şi le-a zis: „Dormiţi de acum, şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă; haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul!”

2. lar câteva minute după acest episod, când Domnul Isus este prins de cei trimiși de preoții cei mai de seamă, toți ucenicii Îl părăsesc !

Marcu 14:43, 50 Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimeşi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni…. Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.

3. Doar câteva ore mai târziu, Petru leaderul ucenicilor, se leapădă cu besteme și juraminte de Domnul Isus.

Marcu 14:70  Şi el s-a lepădat din nou. După puţină vreme, cei ce stăteau acolo, au zis iarăşi lui Petru: „Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia; căci eşti Galilean, şi graiul tău seamănă cu al lor.” Atunci el a început să se blesteme şi să se jure: „Nu cunosc pe omul acesta, despre care vorbiţi !”

Iar apostolul Pavel descrie și el perfect natura umană pervertită de păcat !

Romani 7:18-25  Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai Sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc, deci, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu;  dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!…

Acestea sunt doar câteva relatări biblice din cele mai sugestive, în care vedem cât de slabi și neputincioși suntem cu toții ! (Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Romani 3:23)

Doar având o imagine corectă despre ce este în om, putem înțelege cu adevărat nevoia disperată a omului după Dumnezeu și după puterea Lui ! Doar așa conștientizăm de ce “despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” Ioan 15:5

Dintr-o înțelegere greșită a cea ce este în om, izvorasc supărările, neînțelegerile, judecățile, certurile și chiar alte lucruri mult mai grave decât acestea ! Pentru că nu înțelegem ce este în om, nu ne putem înțelege pe noi înșine, soția, soțul, copii, părinții, frații, frații și surorile în Hristos, adică nu ne putem înțelege cu adevărat semenii din familie, din biserică și din societete ! Aceasta înțelegere greșită a condiției umane este una din cele mai frecvente cauze a nefericirii personale, a conflictelor din familie și a lipsei de înțelegere din biserici !

Ne este frică să recunoaștem cum suntem cu adevărat… slabi si neputinciosi, pentru că ne-am obișnuit să facem lucrurile prin forțele proprii, prin puterea noastra ! Logica generala, ne spune că dacă ceilalți vor știi că suntem slabi și că nu avem putere, ne vor desconsidera și își vor face o parere proastă despre noi ! Sau… ne ducem in cealaltă extrema și ne plângem mereu de neputințele, slăbiciunile și nevoile noastre pentru a primi ajutorul, mila si atenția celorlalți. Mentalități egoiste, centrate în jurul proprilor persoane, total greșite !

Corect este să conștientizez și să recunosc că eu sunt doar o mână de țărână, ca sunt slab și că sunt fără putere … DAR MĂ ÎNTĂREȘTE ȘI ÎMI DĂ PUTERE DUMNEZEU, Tatăl meu , prin Duhul Său !!! Cei din jurul meu sunt exact ca mine, slabi si lipsiți de putere, dar eu trebuie să le arăt, prin puterea exemplului personal, că putem fi tari, puternici, înțelegători, miloși și plini de compasiune, doar prin puterea lui Dumnezeu, să nu mai am așteptări de la nimeni, să am răbdare cu toți până vor înțelege și ei acest adevăr și îl vor aplica în viețile lor !!! Iată versetele biblice care stau la baza acestor afirmații și a unei mentalități sănătoase:

2 Corinteni 12:9  Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strîmtorări, pentru Hristos; căci când Sunt slab, atunci Sunt tare.

Filipeni 4:13  Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

Evrei 4:15-16  Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Daniel 11:32  Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.

Concluzii

Copiii lui Dumnezeu sunt oameni slabi și fără putere ca toți ceilalti oameni dar… pot fi cei mai puternici oameni de pe pământ, daca învață să se lepede de sine zilnic, să beneficieze de tăria și de puterea lui Hristos, prin Duhul care locuiește în ei, pentru a putea trăi “o viață din belșug” (Ioan 10.10) !

2 Corinteni 13:4  În adevăr El a fost răstignit prin slăbiciune; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi Suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi.

Galateni 2:20  Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Luca 9:23  Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.

Romani 8:12-13  Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.

Dacă vreau să imi depășesc condiția umană, să îmi ating menirea și potențialul maxim pentru care am fost creat, să fiu mulțumit, împlinit și fericit, depinde doar de o alegere pe care trebuie sa o fac zilnic, în mod continuu: trăiesc eu sau trăiește Hristos în mine ? Trăiesc zilnic după gândurile mele, priincipiile mele, soluțiile mele sau după gândurile Lui, principiile Lui și soluțiile Lui ?

Tocmai pentru că am la îndemană întotdeauna cel puțin două moduri de a gandi, doua solutii si cel putin doua feluri de reactii, nu trebuie să acționez NICIODATĂ la primul impuls ! Primul impuls de obicei este al meu, este soluția mea rapidă și greșită !

Corect în orice situație este să mă lupt cu mine însumi, să aștept, să gândesc, să aleg principiile și soluțiile lui Hristos și apoi să reacționez în baza principiilor și a solutiilor lui Hristos, care prin Duhul Lui mă luminează, mă întărește și mă ajută să le pun în practică !

De această luptă non-stop, fără oprire, nu scapă absolut NIMENI ! Ba mai mult, când am realizat cât sunt de slab și că depind în TOTUL de Dumnezeu, încep să îi înțeleg pe ceilalți, să am răbdare și compasiune față de ei și nu mai am timp să ma lupt cu ei, pentru că sunt foarte ocupat să mă lupt … cu mine si să mă pocăiesc pentru că recunosc… de multe ori când nu sunt atent, gândirea naturii umane și soluțiile mele îmi sunt și mie mai la îndemână !

#suntslabfărăputere #numaitraiesceu #Hristostrăieșteînmine

Antidotul pentru ÎNGRIJORĂRI

Unde putem găsim antidotul sau rezolvarea pentru desele noastre îngrijorări ? În aceste vremuri, mai mult ca oricând, îngrijorările ne otrăvesc grav mintea și sufletul în fiecare zi. Este de ajuns să ne uităm doar la știri și neliniștea, îngrijorarea și frământările pun stăpânire pe noi, afectându-ne liniștea, pacea, somnul, sănătatea mentala, fizică și spirituală.

Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne prescrie un tratament care anihilează efectul distrugator al neliniștii provocat de îngrijorări, ne scapă de ele și ne asigura o pace interioara Dumnezeiască, indiferent de gravitatea împrejurărilor ! Iată antidotul pe care majoritatea din noi îl știm mai de mult, dar nu îl folosim sau îl folosim foarte rar:

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Filipeni 4: 6,7

1. Rugăciuni 2. Cereri 3. Mulțumiri

A se lua obligatoriu toate trei împreună, de ori câte ori este nevoie pe zi, în cantităţi cât mai mari ! Nu au efecte adverse !

Pentru o deplina și Dumnezeiască liniște  interioară, se recomanda și practicarea zilnică a sportului spiritual, aruncarea cu îngrijorări cât mai sus … până la Dumnezeu  ! Se poate practica fară probleme și acasă !

Și aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7

Ca în orice sport, este nevoie de antrenament zilnic pentru a ajunge la performanță. Trebuie să învatăm să alungăm zilnic îngrijorările din mintea noastră, focusați mereu pe prezent, pe ceea ce avem de făcut azi, vom fi mult mai pregătiți pentru ceea ce va veni în viitor ! Sa nu uităm că Stăpânul viitorului este Dumnezeu, Tatăl nostru !

Nu vă îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei”. Matei 6:34

Tot tratamentul este GRATUIT, îl ai deja acasa și te scapă garantat  100 %  de îngrijorări, neliniști și framântări !!!

Eu personal l-am folosit de sute sau poate de mii de ori cu același rezultat : o pace lăuntrică, Dumnezeiască, care nu are explicație logică omenească !

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Filipeni 4: 6,7

PS Este absolut necesar a se memora aceste versete biblice, pentru ca atunci când mintea ne este atacată de cel rău, sa răspundem ferm cu: “Este scris în Cuvântul lui Dumnezeu…” sau “Dumnezeu spune că…”

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Înapoi la Articole…

Urmărește-ne pe Instagram si pe Twitter

Noi sărbatorim Învierea și Viața … nu moartea și spiritele rele (Halloween) !

Ioan 11:25-26  Isus i-a zis: „Eu Sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată.

Cuvintele Mantuitorului sunt extrem de clare si nu avem ce sa comentam prea mult despre aceasta sarbatoare care celebreaza mortea si spiritele demonice – Halloween !

Doar cateva precizari absolut necesare …

 1. Aceasta sarbatoare Halloween are orinigini celtice. Ei credeau că Samhain, zeul morții, trimitea spiritele rele să atace oamenii, de care puteau să scape doar deghizându-se ei înșiși în demoni.

2. În secolul al IV-lea, Biserica Catolica a încercat să schimbe acest eveniment, sărbătorind în același timp viețile tuturor sfinților creștini. Aceasta a fost o încercare de a oferi o alternativă crestinilor și de a atrage atenția de la strigoi, demoni, fantome, vrăjitoare etc. De aceea mulți creștini au decis să le permită copiilor lor să se îmbrace în costume mai „nevinovate” de dovleci, ingerasi etc… dar sunt si altii care nu au nici o problema sa se imbrace in demoni, zombi, drăcușori, scheleți, moartea etc.

3. Halloween este una din cele doua sarbatori sacre in religia oficiala a vrajitoriei, Wicca ! Credința celtică a eliberării spiritelor este actuală, împreună cu închinarea la Samhain (zeul morții) – ambele sunt promovate și îmbrățișate si astazi !

Concluziile le trage fiecare ! Eu trag doar una…

Mare atentie la ce si pe cine alegem sa sarbatorim !!! Viata sau moartea ?!? Nasterea Mantuitorului sau Mos Craciun ?!? Invierea Domnului Isus sau Iepurasul ?!? …

Să urăsc chiar și cel mai mic păcat ?

Să nu ascult de Dumnezeu, adică să pacatuiesc împotriva Lui, este cel mai ilogic lucru pe care pot să îl fac !!! De ce sa fiu eu împotriva Celui care este Cel mai Tare ? De ce sa mă cred eu mai deștept ca El ? De ce să mă privez singur de ajutorul lui Dumnezeu ? Care este logica să nu ascult de Dumnezeu ?!? Este mult mai logic să urăsc chiar și cel mai mic păcat ! Sa argumentăm :

În funcție de cum ne convine nouă, am împărtit păcatul pe categorii: păcate grave, păcate mari, păcate normale, păcate acceptabile și păcate mici, mici, mici… (de obicei sunt cele pe care le facem noi). Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt ! Pentru El, orice neascultare este păcat total neacceptabil. Punct.

Iată de ce este înțelept și logic să urăsc chiar și cel mai mic păcat:

1. Dumnezeu urăște păcatul !

Eu nu-mi permit sa iubesc ceea ce uraăște Dumnezeu !

Psalmi 45:7  Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti răutatea.

Proverbe 6:16-19  Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi Sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile… care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi.

Zaharia 8:16-17  Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în vederea păcii; nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său, şi nici să nu iubiţi jurământul strîmb ! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.”

2. Păcatul meu îl ofensează direct pe Dumnezeu !

Eu nu-mi permit sa-L supar pe Dumnezeu !

Psalmi 51:4  Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în Hotărârea Ta, şi fără vină în judecata Ta.

3. Dumnezeu este Bun și Îndelung Răbdător cu mine !

Eu nu-mi permit să fiu fără bun simț față de El !

Romani 2:4  Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări ? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă ?

4. Păcatul are consecințe negative veșnice – moartea.

Adică despărțirea definitivă de Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu despărțit de Dumnezeu și pedepsit pentru eternitate ! Aleg viața veșnică alături de Dumnezeu !

Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

5. Păcatul meu, mă afectează pe mine și pe cei din jurul meu.

Eu nu vreau să-mi fac rău mie sau celor din jurul meu ! Omul este creat să funcționeze corect, numai ascultând de legile, învățăturile, principiile și poruncile lui Dumnezeu ! Altfel, omul nu poate funcționa corect, se defectează, se strică … și stricî totul în jurul lui !

6. Păcatul blochează puterea lui Dumnezeu…

dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rabdare, facerea de bine și tot ce a pus Dumnezeu în noi, prin Duhul Lui ! Eu nu-mi permit să supăr Duhul lui Dumnezeu și să trăiesc doar prin puterile mele ! Cel mai mare chin pentru un creștin, este trăiască doar prin natura umană, doar prin puterile lui, fără acces la puterea lui Dumnezeu și la roada Duhului lui Dumnezeu.

Isaia 59:1-2  Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte !

Efeseni 4:30-31  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.

Galateni 5:22-25  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.

Concluzii:

Dacă vrem să trăim la potențialul maxim pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, trebuie să ascutăm, să iubim și să aplicăm soluțiile lui Dumnezeu în viața noastră, și… în mod înțelept, să urâm cu întreaga noastră ființa chiar și cel mai mic păcat ! Este logic, înțelept și foarte sănătos pentru trupul, sufletul și destinul nostru veșnic !

Dar cine alege să trăiască permanent în păcat și nu are nici o problemă cu asta, este încă departe de Dumnezeu iar singura soluție pentru mântuirea sufletului este “pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos.”(Fapte 20:21)

1 Ioan 3:6-7 Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.

Pentru cei care suntem copii a lui Dumnezeu si am fost eliberati din robia pacatului, pacatul este un accident, este pata de pe haina curata facuta din neatentie si pe care o curatam imediat, este exceptia de la regula iar regula, este o viata curata si sfanta, fara pacat !

Romani 6:22  Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.

1 Ioan 1:9  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

1 Ioan 3:3  Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

Pot spune cu tărie, DA este foarte logic și foarte normal să urăsc cel mai mic păcat !

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Instagram si pe Twitter

Duhul Sfințeniei

Sarbatoarea Rusaliilor este la fel de importanta pentru crestinatate, la fel cum este si Sarbatoarea Crăciunului ! La Crăciun sărbătorim venirea in lume a Domnului nostru Isus Hristos , iar la Rusalii, venirea Duhului Sfânt in lumea noastră !

In Vechiul Testament, Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Domnului, venea doar peste anumite persoane, temporar, isi indeplinea misiunea si apoi pleca. Domnul Isus Hristos vine si rezolva acesta problema. Il roaga pe Tatal sa trimita pe pamant cu misune permanenta, Duhul Lui, a treia persoana a Dumnezeului Triunic ! Iar la 10 zile dupa Inaltare si 50 de zile de la Inviere, la Rusalii, Duhul Sfant vine pe pamant si ramane cu copiii lui Dumnezeu, “in veac” ! Ioan 14:16  Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac; si anume Duhul adevarului…

Inca din Vechiul Testament, Dumnezeu porunceste copiilor Lui sa fie sfinti, pentru ca El este Sfant ! Porunca reluata apoi si in Noul Testament, sub mai multe forme:

Levitic 19:2  “Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.”

1 Petru 1:15-16  Ci, după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt”

Matei 5:48  Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Efeseni 1:4  În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui

1 Tesaloniceni 4:3  Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră

1 Tesaloniceni 4:7  Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.

In Noul Testament, Duhul lui Dumnezeu este numit pentru prima data Duhul SFANT, pentru ca sa intelegem foarte clar ca prin El, Dumnezeu Tatal si Domnul Isus Hristos, se ocupa de procesul de SFINTIRE a fiecarui copil al lui Dumnezeu, prin care sa devenim sfinti ca El, invatam sa umblam prin Duhul, facand fapte SFINTE si sa avem din plin roada Duhului. (Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Galateni 5:22-23)

1 Petru 1:2 … prin sfinţirea lucrată de Duhul

Galateni 5:25  Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

Concluzii:

 1. Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt, este o porunca a lui Dumnezeu, nu doar un sfat optional… Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. (Evrei 12:14);  Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim ? Căci ei într-adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui. (Evrei 12:9-10)
 2. In momentul in care omul crede in jertfa mantuitoare a Domnului Isus Hristos si se pocaieste de vechile pacate inaintea lui Dumnezeu, acesta este nascut din nou din Duhul, este iertat, curatit si declarat de Dumnezeu, SFANT ! Privind insa SFINTENIA pe orizontala, de la nivelul nostru al oamenilor, avem responsabilitatea sa ne mentinem curati si SFANTI pana la capatul vietii ! 1 Corinteni 1:2  către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi ; Romani 6:19  Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădulările voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădulările voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră ! ; Romani 6:22  Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.; 2 Corinteni 7:1  Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.;
 3. Una din calitatile esentiale pierdute de Biserica secolului XXI este SFINTENIA !
 4. Dumnezeu triunic, Dumnezeu Tatal, Domnul nostru Isus Hristos si Duhul Sfant sunt prezenti in viata fiecarui om credincios, nascut din nou, pentru al ajuta in procesul de sfintire pana la capat !
 5. Chiar daca avem harul sa traim in perioada in care Dumnezeu Triunic este prezent permanent pe pamant, si in vietile copiilor Sai, prin Duhul Sfant, pacatul (oricare ar fi el si oricât de mic am considera noi ca este), intristeaza Duhul Sfant din noi si El nu mai poate rodi in noi dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor (Efeseni 4:30,31  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. ) iar procesul de sfintire este intrerupt.
 6. Din cauza acceptarii pacatului ca normalitate in vietile noastre, puterea lui Dumnezeu este anihilata in noi si de aceea vedem azi atat de multi copii a lui Dumnezeu care se intreaba de ce nu au dragoste, bucurie, pace, îndelunga răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioşia, blândeţe, înfrînarea poftelor…( Isaia 59:2  Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte !)
 7. Este timpul sa hotaram categoric: ori suntem “plini de Duh” (Efeseni 5:18) si sfinti, ori acceptam pacatul in vietile nostre si ramanem lumesti, goliti de puterea lui Dumnezeu si de roada Duhului (1 Corinteni 3:3  Pentru că tot lumeşti Sunteţi. În adevăr, când între voi Sunt zavistii, certuri şi desbinări, nu Sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni ?)
 8. Dumnezeu a trimis Duhul Sfant, cu scopul ca eu si tu sa putem fi sfinti ca El. EL SE OCUPA DE TOT ! El convinge omul ca este pacatos, El face nasterea din nou, EL da puterea, El lucreaza sfintirea, El echipeaza sfintii cu daruri spirituale … noi doar trebuie sa ascultam de porunca lui Dumnezeu si sa intoarcem spatele definitiv pacatului, ca sa putem fi ceea ce El a hotarat sa fim: “şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”(Fapte 1:8) !

Evrei 12:4  Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului.

Dumnezeu vrea sa faca din mine si din tine OAMENI SFINTI ! Intrebarea este … vreau eu cu adevarat sa fi un OM SFANT ? Chiar vreau ?

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Hristos cel Înviat – Garanția păcii cu Dumnezeu și a unei păci interioare supranaturală !

In ziua Inverii, ucenicii erau zavorati in casa, de frica ! Nu de frica unui coronavirus ca noi astazi, ci de frica iudeilor care-L omorasera pe Invatatorul lor.

Ioan 20:19-26 În seara aceleiaş zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă !”
Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou: „Pace vouă ! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.” Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc, şi le-a zis: „Pace vouă!”

Primele cuvinte ale Mantuitorului Inviat, la prima intalnire cu ucenicii (fara Toma) au fost : “Pace voua !” Repetat, de doua ori ! La a doua intalnire, inclusiv cu Toma, dupa o saptamana, a inceput tot cu… “Pace voua !”

 • Da ! Isus Hristos cel Inviat este garantul pacii pentru copiii lui Dumnezeu ! O pace interioara Dumnezeiasca, care intrece orice pricepere umana si care invinge orice frica

Ioan 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Filipeni 4:6 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

 • Pentru cei care sunt departe de Dumnezeu, Hristos cel Inviat, a adus vestea buna a pacii cu Dumnezeu !

Efeseni 2:14 Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,
15 şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;
16 şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
17 El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.

 • Pentru ca Dumnezeu a facut pace cu noi, prin harul Sau, fara ca noi sa meritam, suntem datori, motivati si obligati, sa urmam exemplul Lui si sa traim in pace cu toti oamenii !

Evrei 12:14 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.

Romani 12:18 Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

#HristosaInviat #pacecuDumnezeu #paceinterioarasupranaturala # traiminpacecutoti

Biserica din … casa ta ?

Acum, mai mult ca oricand, in contextul izolarii sociale (inclusiv in timpul Sarbatorii Invierii Mantuitorului) si pentru ca bisericile sunt inchise, circula in spatiul public idea, “sa facem o biserica din fiecare familie !”.

Nu ne intereseaza sa facem o dezbatere teologica pe acest subiect, ci doar sa ne uitam in Cuvantul lui Dumnezeu, Biblia, sa vedem daca gasim si acolo aceasta idee. Cand vorbim de Biserica lui Isus Hristos, trebuie sa vedem ce a spus El, pentru ca Biserica este a Lui.

Ce este Biserica lui Isus Hristos ?

Matei 18:19-20 19 Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde Sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, Sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Definitia Bisericii lui Hristos, data de El Insusi: “acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, Sunt şi Eu în mijlocul lor.”

1 Petru 2:5 Şi voi, ca nişte pietre vii, Sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie Sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

Biserica lui Isus Hristos este formata din oameni, nu din cladiri. Cladirea este doar locul unde se aduna biserica !

Poate fi familia ta, o biserica ?

Gasim in Noul Testament, mentionat de mai multe ori, ca Biserica primara era formata din biserici mici, “biserica din casa lui…”

1 Corinteni 16:19 Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul.

Filimon 1:2 către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din casa ta:

Coloseni 4:15 Spuneţi sănătate fraţilor din Laodicea, şi lui Nimfa, şi Bisericii din casa lui.

Concluzie

Da, familia ta, poate fi, si trebuie sa fie o biserica mica, parte a unei biserici locale mai mari, care face parte din Biserica lui Isus Hristos (totalitatea ucenicilor Lui)

O biserica locala puternica, este formata din mai multe biserici mici, de familie, care se aduna acasa. A nu se confunda cu… “bisericute” (dac nu stiti la ce ma refer, e mai bine…)

Din cauza acestei pandemii COVID-19, de nevoie, ne-am intors la modelul Bisericii primare ! Asta este un lucru pozitiv !

Rugaciune

Doamne Dumnezeule, te rugam in Numele Domnului nostru Isus Hristos, sa faci din fiecare familie, o biserica mica, puternica si sanatoasa, care sa fie un sprijin real pentru biserica locala si Biserica Ta ! Amin !

#credinciosiisuntbiserica #fiecarefamilieobiserica #bisericalocalaputernica

A intrat si FACEREA DE BINE in carantina ?

Multi dintre noi, odata cu izolarea la domiciliu, am bagat in izolare sau in carantina si… facerea de bine ! Ca sa fie clar de la inceput… cand vorbesc de facerea de bine sau de fapte bune in acest articol, nu inseamna in nici un fel incalcarea regulilor, a legilor, a starii de urgenta sau nesupunere fata de autoritati, de dragul de a face bine. Dimpotriva…. acest articol isi propune sa identifice cateva modalitati si solutii de a umbla in faptele bune, pregatite de Dumnezeu, dar RESPECTAND LEGILE SI AUTORITATILE (presedinte, guvern, parlament, prefecti, primari, politia, armata, etc.), care sunt “randuite de Dumenezeu” (Romani 13:1,2, Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care Sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osînda.)

Da, trebuie sa fim lumina, sa facem fapte bune si timpul starii de urgenta !!!

Efeseni 2:10 Căci noi Suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Matei 5:16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Iata cateva fapte bune, pe care Dumnezeau le-a pregatit pentru noi, in timpul starii de urgenta:

 1. Fii atent la nevoile celor din casa ta si ajuta-i pe cei din familia ta
 2. Incurajeaza pe cei singuri si pe cei descurajati, la telefon sau pe internet.
 3. Ajuta pe cei batrani si pe cei nevoiasi din zona tasau din biserica ta, care nu isi pot face cumparaturile, sau care nu au ce manaca. Fa-le cumparaturile direct sau online si lasa-le la usa!
 4. Roaga-te pentru cei bolnavi.
 5. Roaga-te pentru cei care lupta in prima linie cu pandemia COVID-19 (asistente, doctori, politisti, armata etc)
 6. Roaga-te pentru autoritati (presedinte, guvern, parlament, prefecti, primari etc) sa le dea Dumnezeu intelepciune sa ia cele mai bune decizii pentru tara noastra.
 7. Sigur Dumnezeu iti va da intelepciune sa intelegi ce alte fapte bune apregatit deja pentru tine, in timpul starii de urgenta si dupa…

#respectregulilesiautoritatile #trebuiesafiulumina #facfaptebune #Dumnezeuesteglorificat

Să luăm LUMINĂ sau… să dăm LUMINĂ ?

Un subiect fierbinte printre credinciosii majoritari din Romania, dupa ce s-a prelungit starea de urgenta si in timpul Sarbatorii Invierii Domnului Isus Hristos, este acesta: Daca nu mai putem merge la biserica, sa luam lumina, ce facem, ramanem fara lumina sfanta ?

Ca sa raspundem corect, vom privi din nou in Sfanta Scriptura, Biblia sa vedem ce ne spune Dumnezeu despre lumina si sursa ei.

 1. Isus Hristos a spus despre Sine Insusi, ca este Lumina lumii !

Ioan 8:12 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu Sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”
Ioan 9:5 cât Sunt în lume, Sunt Lumina lumii.”

2. Dupa Inaltarea Lui la cer , noi suntem lumina lumii, fii luminii, pentru ca, credem ca Isus, este Dumnezeu Intrupat si Inviat, “adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume”(Ioan1:9).

Ioan 12:35-36 Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric, nu ştie unde merge.
Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.”

Matei 5:14 Voi Sunteţi lumina lumii.

Cum putem sa ne implinim, in mod practic, menirea de a fi lumina lumii acesteia ?

Matei 5:16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Inainte de Paste, de Paste si dupa Paste sa cautam sa fim lumina, sa facem “faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10), chiar si pentru aceste vremuri de pandemie COVID-19. Da, se pot face fapte bune, respectand starea de urgenta si autoritatiledin tara noastra ! Iata cateva fapte bune posibile:

 1. Incurajeaza pe cei singuri si pe batrani, la telefon sau pe internet.
 2. Ajuta pe cei batrani din zona ta, care nu isi pot face cumparaturile. Fa cumparaturile si lasa-le la usa !
 3. Roaga-te pentru cei bolnavi, pentru cei care lupta in prima linie cu pandemia COVID-19 (asistente, doctori, politisti, armata etc)
 4. Roaga-te pentru autoritati (presedinte, guvern, parlament, prefecti, primari etc) sa le dea Dumnezeu intelepciune sa ia cele mai bune decizii pentru tara noastra.
 5. Sigur Dumnezeu iti va da intelepciune sa intelegi ce fapte bune are EL, pregatite deja pentru tine.

Iar daca Dumnezeu ne va hotara “sfarsitul”, de fapt… va fi inceptul trairii fara de sfarsit, in prezenta luminii eterne a lui Dumnezeu. Fara intuneric, fara noapte, fara umbre… in veci de veci.

Apocalipsa 22:5 Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.

#IsusesteLumina #suntemfiiluminii #fiilumina #fafaptebune #Dumnezeuesteglorificat

Să-I mulțumesc lui Dumnezeu si pentru criza COVID-19 ?!?

Chiar daca nu le dorim, crizele fac parte din viata fiecarui om, a natiunilor si a planetei noastre. Ele sunt momente critice, reprezentand schimbari bruste, manifestate prin reactii neobisnuite, in viata personala, in viata de familie, in biserica, in societate, in economie etc.

Exista o solutie prin care sa neutralizam efectele crizelor din viata noastra ?

Este interesant ca pentru tratarea si vindecarea celor infectati cu noul coronavirus, solutia vine de la medicamente existente, care trateaza alte boli mai vechi.

Criza generata de COVID-19, criza economica si crizele personale generate de acestea, se trateaza tot cu un “medicament” vechi mii de ani.

Multi dintre noi am citit de multe ori sau chiar am memorat versetul biblic din 1 Tesaloniceni 5:18 Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.

In contextul acestei crize provocate de noul coronavirus COVID-19 mi-am pus si eu intrebarea sincer: Doamne, tu chiar vrei sa iti multumesc si pentru acest coronavirus ucigas, care omoara mii de oameni si provoaca atata durere si suferinta ?!?

M-am gandit, m-am luptat cu emotiile si sentimentele mele, am cautat ceva timp si am fost uimit de faptul ca am gasit destule lucruri pozitive si motive de multumire, pentru criza provocata de COVID-19:

 1. Foarte multi oameni s-au intors cu fata catre Dumnezeu, au inceput sa isi analizeze viata si sa realizeze ca nu pot controla nimic fara Dumnezeu.
 2. Acest nou coronavirus, iti lasa timp sa te impaci cu Dumnezeu inainte de a muri (in comparatie cu moartea instantatanee din accidente, moarte prin infarct, atac cerebral, sau moartea in somn etc.). E un mare har de la Dumnezeu, sa ai timp sa te pregatesti pentru intalnirea cu El chiar inainte de a muri !
 3. In aceasta perioada clinicile medicale, nu mai fac avorturi ! Nu se mai ucid copii nenascuti !
 4. Ca rezultat al opririi avorturilor, creste natalitatea
 5. Numarul de decese in accidente au scazut brusc, ca urmare a limitarii drastice a transportului rutier, maritim si aerian.
 6. Numarul total al celor decedati la nivel mondial, este mai mic decat inainte de criza provocata de pandemia COVID-19.
 7. Ca rezultat al opririi transportului si a fabricilor, intreaga planeta este mai curata, respiram un aer mult mai curat si mai sanatos !

Dar…, chiar daca nu am gasi nici un motiv de multumire, solutia este TOT MULTUMIREA PROFUNDA FATA DE DUMNEZEU ! Multumirea, izvorata din increderea totala in Dumnezeu, stiind ca El controleaza TOTUL, ca EL are planurile minunate pentru viata ta si ca “toate lucrurile lucreaza impreuna spre binele celor ce iubecsc pe Dumnezeu” (Romani 8:28)

Psalmi 50:23 Cine aduce mulţumiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

Habacuc 3:17-19 Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da nici un rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! Domnul Dumnezeul este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor, şi mă face să merg pe înălţimile mele.

Proverbe 15:15 Toate zilele celui nenorocit Sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.

Psalmi 40:5 Doamne, Dumnezeule, multe Sunt minunile şi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine.

O inima plina de incredere in Dumnezeu, produce multumire fata de Dumnezeu si este “medicamentul” pentru orice fel criza ! Multumirea produce bucurie, pace interioara, alunga teama, Il glorifica pe Dumnezeu, iti da puterea de a lupta si de a depasi orice criza. INDIFERENT de circumstante !

Este foarte interesant si modul in care privea Albert Einstein, criza :

 • Criza este cea mai binecuvantata situatie care poate apare pentru tari si persoane, pentru ca ea atrage dupa sine progrese.
 • Creativitatea se naste din necesitate precum si ziua se naste din noapte.
 • In perioada crizei se nasc inventiile, descoperirile si marile strategii.
 • Cine depaseste criza se depaseste pe sine insusi, fara a ramane “depasit”.
 • Cine atribuie crizei esecul isi ameninta propriul talent si respecta mai mult problemele decat solutiile.
 • Adevarata criza este criza incompetentei.
 • Problema persoanelor si tarilor este lenea si indiferenta pentru a gasi solutii si iesiri din astfel de situatii.
 • Fara criza nu exista duel, fara duel viata este o rutina, o agonie lenta. Fara criza nu exista valoare.
 • In perioada crizei infloreste ce-i mai bun in fiecare, pentru ca fara criza orice vant este o mangaiere.
 • Daca vorbim de criza o promovam, iar tacerea este o exaltare a conformismului. In loc de toate acestea, mai bine sa muncim.
 • Sa terminam o data cu singura criza amenintatoare : tragedia de a nu dori sa luptam pentru a o depasi.”

#multumitiluiDumnezeupentrutoatelucrurile #luptsaiesdincriza # depasesccriza #Dumnezeuarecontroltotal

COVID-19, lăcuste și secetă. Coincidențe ?!?

In timp ce Europa, Asia si America si Australia se confrunta cu pandemia COVID-19, Africa care este mai putin afectata de aceasta pandemie, are probleme grave cu cea mai mare invazie de lacuste din ultimii 70 de ani, iar seceta urmata de incendii, afecteaza in ultimii ani toate continentele (vezi incendiile din Amazon, Australia etc). Sunt doar niste coincidente ?!?

Martie 2020

Sa vedem ce spune Dumnezeu in Cartea Sfanta, Biblia despre aceste lucruri:

Când voi închide cerul, şi nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu: dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.” 2 Cronici 7:13-14

OARE, VOM ASCULTA ?!? Ne vom smeri ? vom striga catre Dumnezeu in rugaciune ? Vom cauta Fata lui Dumnezeu ? Ne vom abate de la caile noastre rele ?!? Daca DA, Dumnezeu promite ca El ne va asculta din ceruri, ne va ierta si ne va vindeca tara de toate necazurile pe care le-a ingaduit, din cauza neascultarii noastre.

Totul depinde de atitudinea noastra !

Pentru a ne linistii constiintele, putem sa dam vina pe chinezi, pe incalzirea globala sau cine stie ce alte explicatii mai gasim. Dar corect ar fi, sa ne trezim la realitate, sa ne intoarcem cu fata catre Dumnezeu, sa ascutam EL si sa Il imploram sa aiba mila de noi !

Sa luam exemplul de la cel mai intelept om, Imparatul Solomon, care s-a rugat si a insistat inaintea lui Dumnezeu pentru poporul lui, pentru tara lui !

Când vor fi în ţară foametea, ciuma, rugina în grâu, şi mălura, lăcustele de un soi sau altul, când vrăjmaşul va împresura pe poporul Tău, în ţara lui, în cetăţile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel: dacă un om, dacă tot poporul Tău Israel va face rugăciuni şi cereri, şi fiecare îşi va cunoaşte rana şi durerea şi va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă-l” 2 Cronici 6:28-30

Nu trebuie sa asteptam ca tot poporul roman sa asculte de Dumnezeu si apoi ascultam si noi ! Imparatul Solomon incepe cu: ” daca un om…”

Eu, am hotarat ferm sa ascult de Dumnezeu, indiferent ce vor face ceilalti. Tu… ?

#masmeresc #marog #cautFataluiDumnezeu # maabatdelarau # Dumezeuanesculta #Dumnezeuneiarta #Dumnezeunevindecatara

Am credință ! Deci… nu mă spăl pe mâini ?!?

Sunt unii oameni azi, in bisericile noastre, care are spun cam asa: “Eu am credinta… nu ma intereseaza noul coronavirus, pe mine, ma apara Dumnezeu ! ” Ei ies din casa, ies fara masuri de protectie, nu se dezinfecteaza pe maini, nu se feresc de aglomeratie pentru ca, zic ei, ” eu cred,ca pe mine ma apara Dumnezeu de acest coronavirus ” . Ei au impresia ca aplicarea masurilor de protectie impotriva raspandirii acestui coronavirus, este o expresie a necredintei, a neincrederii in Dumnezeu. Suna spiritual… dar oare, este asa ?!?

Credinta in Dumnezeu exclude precautia, intelepciunea si priceperea ?

Ne vom uita la cateva exemple din Sfanta Scriptura – Biblia, ca sa vedem cum au actionat oamenii lui Dumnezeu, in situatii periculoase pentru ei sau pentru familia lor. Au fost precauti ? Au fost intelepti ? Sa vedem …

1. Proorocul Ilie

1 Regi 19:1-3 Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie, şi cum ucisese cu sabia pe toţi proorocii.
Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.”
Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa.

Dupa ce proorocul Ilie se roaga lui Dumnezeu si prin credinta coboara foc din cer, dupa victoria impotriva preotilor lui Baal, imparateasa Izabela hotaraste sa il omaoare. Ce face marele om a lui Dumnezeu ? Precaut si intelept pleaca si se ascunde.

2. Imparatul David

1 Samuel 19:10 şi Saul a vrut să-l pironească cu suliţa de perete. Dar David s-a ferit de el, şi Saul a lovit cu suliţa în perete. David a fugit, şi a scăpat noaptea.

David invinge uriasul Goliat, castiga razboiul zeci de mii de filisteni, iar imparatul Saul din invidie, atenteza la viata lui. Ce a facut David ? A fost intelept si a fugit !

3. Iosif, sotul Mariei – mama lui Isus

Matei 2:13 După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.
14 Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.

In acest caz, chiar ingerul Domnului il avertizeaza pe Iosif sa fie precaut si sa plece in Egipt pentru ca imparatul Irod vrea sa il omoare pe pruncul Isus. Ce face Iosif ?!? Este intelept, isi protejeaza familia si pleaca in Egipt !

4. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu

Ioan 8:59 La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns, şi a ieşit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.

Fariseii iau pietre sa Il omoare pe Isus Hristos, pentru ca a spus, ca El este Lumina lumii. Ce a facut El ?!? Intelept, S-a ascuns si a plecat din templu !

Iar exemplele pot continua…

Nu au avut ei credinta in Dumnezeu ?!? Dimpotriva… acestia toti si multi altii, sunt renumiti pentru credinta lor dar… si pentru intelepciunea lor !

CREDINTA IN DUMNEZEU, NU EXCLUDE PRECAUTIA, INTELEPCIUNEA SI PRICEPEREA !

DA, Dumnezeu ne apara si ne protejeaza ! Dar noi nu avem voie sa Il ispitim pe Dumnezeu, printr-o credinta neinteleapta, prin actiuni nesabuite si iresponsabile !

Matei 4:5-7 Atunci diavolul L-a dus în Sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului,
şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris” a zis Iisus: „Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.”

DA, este scris in Marcu 16:18 ” vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma” dar asta nu inseamna nicidecum sa dormim cu serpi veninosi in pat sau ne facem un limonada cu verde de Paris pentru ca noi suntem credinciosi si avem o credinta mare !

Asta inseamna ca Dumnezeu te protejaza si intervine, cand se intapla lucruri de genul acesta, ACCIDENTAL, ca apostolului Pavel in Malta, cand se incalzeasca la foc, iar o vipera la muscat de mana, fara ca sa i se intample absolut nimic rau (Fapte 28:3-5). Dupa aceasta intamplare, nu scrie in Biblie ca apostolul Pavel si-a luat o vipera, ca animal de companie, ca sa arate la toti credinta lui ! Cel mai probabil, nu a mai atins un sarpe veninos, NICIODATA !

CONCLUZII FINALE :

1. Trebuie sa fim precauti si intelepti, sa ne protejem, ca sa nu fim responsabili de inbolnavirea noastra si chiar moartea noastra. Apoi, sa nu fim responsabili de inbolnavirea sau chiar moartea celorlalti !

2. Dumnezeu POATE sa protejeze, medicii, asistentele, pastorii, preotii si pe toti aceia care se incred in EL si ii slujesc pe cei care sunt bolnavi de gripa COVID-19 sau de alte boli transmisibile !

Fiţi, deci, înţelepţi ca şerpii, şi fără răutate ca porumbeii. Păziţi-vă… Matei 10:16b-17a

Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi. Proverbe 22:3

#credinDumnezeu #stauacasa #maspaldespemaini #actionezresponsabil #Dumnezeuprotejeaza

Martin Luther in vremurile ciumei

Martin Luther (1483-1546) este cunoscut ca “parintele Reformei”, iar in timpul ciumei din anul 1516 era profesor de stiinte biblice, la unuversitatea din Wittenberg in Germania.

Iata ce scria Martin Luther, chiar in timpul ciumei din secolul al XIV-lea, in “Luther Works”, Vol. 43:
“Mai intai, ii voi cere lui Dumnezeu sa fie indurator si sa ne protejeze, apoi voi purifica aerul prin afumare, apoi voi imparti medicamente la altii, dar le voi lua si eu. Voi evita persoanele si locurile in care prezenta mea nu este necesara, ca sa nu fiu infectat si sa nu cresc riscul de ai infecta pe altii, pentru ca as cauza boala si moartea lor, ca urmare a neglijentei mele criminale.
Daca Domnul vrea sa ma ia pe mine, cu siguranta ca ma va gasi, insa eu trebuie sa fac ce este de asteptat din partea mea, avand grija sa nu fiu eu responsabil, nici de propria mea moarte, nici de a altora.
Daca aproapele meu are nevoie de mine ca preot, nu il voi evita nici pe el, nici casa lui, daca ma cheama.
Credinta care il onoreaza pe Domnul, nu este nesabuita si nu il ispiteste pe Dumnezeu”

Moare 30 de ani mai tarziu, dar nu de ciuma.

1 Pandemie + 1 Gratis. NU multumesc !

Pandemia cu virusul gripei COVID-19, este deja o realitate, instalata brusc si pe neasteptate ! O data cu ea, in cateva ore s-a instalat si o panica generalizata, care ne afecteaza mult mai grav decat coronavirusul, COVID-19. PANDEMIA DE PANICA !

Asa ca ne-am trezit cu doua pandemii, in loc de una ! Daca pentru noul coronavirus, imunitatea se obtine prin vaccin (care inca nu exista) sau prin infectare si vindecare, imunitatea pentru panica nu se obtine nici prin vaccinare, nici prin infectare si vindecare. Dar atunci cum putem scapa de infectarea cu panica ?!?

Panica oamenilor are la baza FRICA, determinata de CREDINTA (de obicei nejustificata) ca, vor pierde controlul sau ca pierderea vietii lor, este iminenta.

O credinta gresita, genereaza frica, pe cand o credinta corecta, invinge frica !

CREDINTA IN DUMNEZEU este solutia impotriva fricii si a PANICII generata de aceasta ! CREDINTA ca Dumnezeu te iubeste cu o dragoste desavarsita, ca El iti poarta de grija personal si ca El controleaza TOTAL universul, istoria si viata ta ! Iata ce spune BIBLIA :

 • Psalmi 56:3 Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
 • Psalmi 27:1 Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?
 • 1 Petru 5:7 Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.
 • 1 Ioan 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste.

Atunci… cum pot sa am credinta iar dupa ce o am sa nu dispara ?

Iata din nou ce spune Cuvantul lui Dumnezeu, Biblia:

 • Romani 10:17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.
 • Romani 1:16a-17 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; … deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”
 • Luca 17:5 Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!”

Iata “vaccinul” cu eficienta de 100 % imunizare la panica :

 1. Im hranesc zilnic CREDINTA, citind din Cuvantul lui Dumnezeu, Biblia, promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu minte NICIODATA ! GARANTAT 100% credinta mea va creste !
 2. Ma rog zilnic lui Dumnezeu si ii cer Lui sa imi mareasca credinta. Sigur EL o va face !

CONTRAINDICATII

Programele si emisiunile TV, care fac audienta bazata pe frica oamenilor, afecteaza grav imunitatea la paninca !

AJUNGE O PANDEMIE !!! Pe a doua o refuz categoric, ma imunizez zilnic !

“Hraneste-ti CREDINTA si temerile tale vor muri de foame !”(Martin Luther King)

#Dumnezeuesteincontrol #citescbibliazilnic #marogzilnic #imunlapanica

Fii activ pe internet ! Propunere pentru vremurile pandemiei de gripa COVID-19 si dupa …

Fiecare din noi petrecem zilnic, o parte din timpul nostru pe internet. De cand a inceput aceasta criza a virusului gripal COVID-19, avem mai mult timp liber iar pentru ca oamenii sau izolat in case, statisticile spun ca traficul pe internet a explodat. E logic… oamenii nu au ce ce face si stau pe internet !

Odata cu declararea starii de urgenta, bisericile s-au inchis iar doar cateva dintre acestea vor avea slujbele online. Marea majoritate a credinciosilor sunt acasa, descurajati, speriati sau chiar panicati. Este din ce in ce mai clar, ca Biserica lui Hristos, trebuie sa se adapteze rapid la aceste schimbari bruste. Nu trebuie sa uitam din cauza fricii si a ingrijorarilor, cine suntem si ce daruri ne-a dat Dumnezeu fiecaruia pentru a-L sluji. Acum, pentru ca exista pericolul sa ne contaminam cu virusul gripal COVID-19, exista si pericolul sa stam ascunsi in case (asta nu este rau!)… ingrijorati, speriati si panicati, iesind din cand in cand la cumparaturi ca sa rezolvam problemele interioare, sufletesti, cu…. baxuri de faina, malai, zahar, conserve etc. Nu se vor rezolva asa !

Marea masa a oamenilor nu sunt infestati cu virusul gripal COVID-19 ! Dar majoritatea oamenilor sunt deja infestati cu frica, ingrijorare, panica, depresie si altele asemenea ! Aceasta infestare interioara este mult mai periculoasa si mai molipsitoare decat cea cu COVID-19. Ce este cel mai grav, este ca cei mai multi, nici macar nu considera ca este important sa rezolvam ambele probleme !

Prioritar, ar fi sa rezolvam aceasta infestare interioara care ne ataca, mintea, sufletul si care nu are legatura, cu nici un coronavirus ! Cel mai probabil, cei mai multi dintre noi, nu vom fi infestati NICIODATA cu COVID-19, dar vom ramane toata viata cu molima interioara, a fricii si a panicii !

Daca imunizarea impotriva acestui coronavirus se face cu un vaccin, care inca nu este disponibil (probabil ca va mai dura cateva luni ), imunizarea interioara a, mintii, a inimii, a sufletului se poate face ACUM cu un mix de RUGACIUNE, CUVANTUL LUI DUMNEZEU, si CREDINTA.

Biserica pe Net iti propune, sa hotarasti ferm, ca cel putin 10 % din timpul tau liber inclusiv din timpul petrecut pe internet, sa-I slujesti lui Dumnezeu, imunizandu-te spiritual si ajutand semenii ! Iata cateva idei simple dar foarte practice, care te vor ajuta pe tine si pe ceilalti internauti :

 • roaga-te pentru cei care cer ajutorul in rugaciune. Isus a spus in Matei 21:22 “Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi”. Inscrie-te in unul din grupurile de rugaciune din biserica ta sau de pe internet. Daca nu cunosti un asemenea grup, te poti inscrie in grupul Oamenii Rugaciunii si vei avea acces la cei care cer sa se roage cineva pentru ei
 • citeste si mediteaza la Cuvantul lui Dumnezeu, pe internet. Asta iti va mari CREDINTA si va alunga frica, ingrijorarea si panica ta si a celor din grupul tau. Romani 10:17 “Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos “
 • incurajeaza-i pe cei descurajati. Deuteronom 31:6 ” Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa”.
 • nu pierde vremea si nu iti infesta sufletul pe site-uri care iti alimenteaza frica, ingrijorarile si panica. Efeseni 5:16 “Răscumpăraţi vremea, căci zilele Sunt rele.
 • sigur vei gasi si alte modalitati de a ajuta pe cei din jurul tau. Efeseni 2:10 “Căci noi Suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”

2 Timotei 2:7 Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.

Oamenii rugaciunii

Daca esti un om al rugaciunii si vrei sa te rogi pentru cei care cer ajutorul in rugaciune, trimite-ne un mesaj

1 Ioan 5:14 Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.

Marcu 11:24 De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

Iacov 5:16b “Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”

1 Tesaloniceni 5:17 Rugaţi-vă neîncetat.

Matei 26:41 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”

Luca 21:36 Vegheaţi, deci, în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

Vrei sa se roage cineva pentru tine chiar acum ?

Daca ai nevoie ca cineva sa se roage pentru tine, trimite-ne un mesaj si ne se va ruga pentru tine !

1 Ioan 5:14 Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.

Marcu 11:24 De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

Iacov 5:16b “Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”