a person standing on a rock under a starry night sky

Home sweet Home

ACASĂ este acolo de unde nu ne vom mai muta NICIODATĂ !

Matei 25:31-46  „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.

Home 1. Cerul – Raiul lui Dumnezeu

Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, şi Ţi-am dat să mănânci ? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut ?Când Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit ? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat ? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine ?”
Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.”

Home 2. Focul cel veșnic – Iadul


Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui ! Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pela Mine.” Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit ?”
 Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.” Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

Aici… suntem doar străini și călători

Evrei 11:13  În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că Sunt străini şi călători pe pământ.  Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că Sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică O PATRIE CEREASCĂ

CERUL este destinația finală ! Cerul este ACASĂ !

ALTE ARTICOLE…

Pot fi influențat(ă) de diavolul fără să știu ?

Pot fi ucenicii lui Hristos INFLUENȚAȚI DE DIAVOLUL fără ca ei să își dea seama ? Există acest pericol pentru creștinii sinceri, corecți și serioși ? Răspunsul este, categoric DA ! Ca să fie clar încă de la început, NU vorbim despre copii ai lui Dumnezeu posedați de diavolul , pentru că aceasta este imposibil…

12 lucruri esențiale despre Duhul Sfânt !

Dacă în ceea ce privește Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos, Dumnezeu Fiul, comunitatea creștină are aproximativ aceleași convingeri, când vorbim de  Dumnezeu Duhul Sfânt, a treia persoană a Divinității (1 Ioan 5:7 Căci trei Sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una Sunt.), lucrurile se schimbă destul de mult.…

Ultima lecție înainte de ÎNĂLȚAREA la cer

Înainte de Înălțarea Sa la cer, ucenicii convinși că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu, Îl întrebă despre viitor. Raspunsul pe care aceștia îl primesc este total neașteptat. Aceasta a fost ultima lecție dată ucenicilor și ultimele cuvinte ale Lui pe acest pământ ! Fiind ultimele cuvinte înainte de înălțarea la cer , inseamna ca a…

Latest from the Blog

Urmarește-ne pe Instagram

Înapoi la Articole