Site icon Biserica pe net

Ultima lecție înainte de ÎNĂLȚAREA la cer

Înainte de Înălțarea Sa la cer, ucenicii convinși că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu, Îl întrebă despre viitor. Raspunsul pe care aceștia îl primesc este total neașteptat. Aceasta a fost ultima lecție dată ucenicilor și ultimele cuvinte ale Lui pe acest pământ ! Fiind ultimele cuvinte înainte de înălțarea la cer , inseamna ca a prin acestea a transmis unul din cele mai importante mesaje ! Rezumatul mesajului este acesta “Nu este treaba voastră să știți viitorul, treaba voastră este sa fiți martorii Mei pe întreg pământul !

Fapte 1:6-8 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

Nu este treaba voastră să știți viitorul !

Noi ca oamenii suntem foarte curioși din fire și de multe ori din curiozitate facem multe greșeli. Mai ales în aceste vremuri ne întrebam: Oare va veni razboiul și la noi ?!? Trăim deja Apocalipsa ? Vine sfârșitul ?

Inclusiv în biserici am pierdut mult prea mult timp pentru a afla viitorul (studii fără sfârșit despre Apocalipsa, etc.), în loc să folosim timpul pentru a ne pregăti să fim ucenicii eficienți ai Domnului Isus, să fim lumina lumii și sarea pământului !

Treaba voastra, este să fiți martorii Mei pe tot pământul !

Noi, ca ucenici ai Domnului Isus, trebuie să ne concentrăm întreaga ființă, pentru a ne împlini menirea de martori ai Lui în lumea aceasta, de a face ucenici, de ai pregăti și de îi învăța să păzească toate poruncile Lui. ( Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28:19)  

Viitorul, este problema lui Dumnezeu !

De viitor se ocupă El !

Ioan 14:2-3  În casa Tatălui Meu Sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi.

Matei 24:36-39,42,44-46  Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.  Vegheaţi, deci, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. De aceea, şi VOI FIȚI GATA; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.
Care este, deci, robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă ? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi FĂCÂND AȘA !

Concluzii

Dacă ești cu adevărat interesat de viitor și nu doar curios din fire, trăiește curat în fiecare zi, și fii gata în orice moment să te întâlnești cu Dumnezeul tău căruia i-ai fost martor credincios și activ !

1 Ioan 3:2-3  Prea iubiţilor, acum Suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

Nu este treaba noastră să știm când va veni Domnul Isus Hristos să își răpească Biserica sau să știm când vom muri și ne va lua la EL, pe fiecare în parte separat în cer ! Cu certitudine una din cele două variante se poate întampla ÎN ORICE MOMENT ! Trebuie SĂ FIM PREGĂTIȚI ÎNTOTDEAUNA pentru cer si pentru a ne întâlni cu Dumnezeu !!!

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

Exit mobile version