Site icon Biserica pe net

DRAGOSTEA autentică este FIERBINTE !

Dragostea…

Dragostea, iubirea este unul din cele mai discutate și disputate subiecte în familie, în societate și în bisericile noastre . Pentru a aduce puțină lumină în acest subiect, trebuie să ne aducem aminte că dragostea este o poruncă divină a Domnului Isus Hristos !  “Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că Sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”(Ioan 13:34-35)

Ce este dragostea ?

Oare dragostea este doar un sentiment frumos care vine și apoi pleacă când vrea și pe care nu îl poți controla ? Acest mod de gândire despre dragoste, este foarte convenabil și accepat de foarte mulți ! NU , dragostea este mult mai mult ! Dragostea este Divină, este din Dumnezeu ! Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16) Pentru că Dumnezeu este izvor nesecat de DRAGOSTE, copii lui Dumnezeu au în ei cea mai pură, cea mai autentică și cea mai fierbinte dragoste care există în Univers, în cantitate nelimitată !!! De unde ?!? Din Dumnezeu care este in ei !

Apostolul Pavel face o descriere foarte precisa a dragostei autentice :

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.(1 Corinteni 13:4)

A iubi, o poruncă Dumnezeiască, la pachet cu resurse Dumnezeiești !

Dumnezeu ne porunceste sa iubim, dar mai intai El a pus in noi dragostea Lui pentru a putea implini aceasta porunca ! Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. (Romani 5:5)

Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Toată Sfânta Scriptură, Biblia, este plină de versete care ne arată foarte clar că dragostea trebuie să fie un mod de viață pentru copii lui Dumnezeu

1 Corinteni 16:14  Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste !

1 Ioan 4:8  Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

Filipeni 1:8  Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos.

Nu putem iubi orice !

A iubi ceea ce Dumnezeu spune să nu iubim este păcat ! DA ! Există dragoste pervertită, dragoste alterată de păcat, de egoism, de plăceri… de cel rău.

1 Ioan 2:15  Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.

1 Timotei 6:10  Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor

Nu putem iubi oricum !!!

Trebuie sa iubim si noi asa cum ne-a iubit Domnul Isus Hristos ! cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.”(Ioan 13:34-35)

Dragostea trebuie sa fie curata, plina de caldura, trebuie sa fie fierbinte, din toata inima !

1 Petru 4:8  Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste ferbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.

1 Petru 1:22  Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;

Și totuși… de ce nu iubim așa ?!?

De ce în viața celor mai mulți copii ai lui Dumnezeu nu se mai vede dragostea lui Dumnezeu ?!? Care este explicația ?

Iata explicația pe care o da Biblia:

Matei 24:12  Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.

Păcatul oricare ar fi el și oricât de mic îl considerăm noi, întristează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este în noi, și nu mai poate produce dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor (Galateni 5:22) în viețile noastre. Păcatul blochează tot ce apus Dumnezeu bun în noi !

Trebuie să ne verificăm și să recunoaştem că avem o problemă cu modul nostru de a iubi ! Dragostea noastră nu mai este fierbinte ! Nu mai iubim cu căldură, din toata inima ! De fapt … problema pleacă de la faptul acceptăm mult prea ușor păcatul în viețile noastre (nu ascultăm de Dumnezeu) iar păcatul blochează tot ce este Dumnezeiesc în noi și… dragostea se răcește !

Soluția ?!?

Soluția este renunțăm la egoism, la necredință, la mediocritate si la orice alta forma de neascultare de Dumnezeu ! Garantat 100 %, Duhul lui Dumnezeu va rodi din nou în noi, dragostea cea mai pură, cea mai autentică și mai plină de căldură. DRAGOSTE FIERBINTE pentru soție, pentru soț, pentru copii, pentru părinți, pentru frați, pentru surori, pentru toți oamenii !!! Dragoste atât de fierbinte, încât o pot simți și dușmanii !

Evrei 12:1  Şi noi, deci, fiindcă Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.

Matei 5:43  Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii ? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi ? Oare păgînii nu fac la fel ? Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Trebuie doar să decidem azi, daca nu am decis încă, să ascultăm de porunca lui Dumnezeu și să renunțăm la tot ce este păcătos în noi și … să iubim cu multă căldură ! Noi copii lui Dumnezeu, putem iubi maxim chiar acum, cu o dragoste divina, pura, autentica, desavarsita, plina de căldură… FIERBINTE!

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Înapoi la Articole…

Urmărește-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

Exit mobile version