Chiar trebuie să iubesc chiar și pe cel mai păcătos om (criminal, curvar, pedofil, homosexual etc. ) ?!? Declarația Papei Francisc despre dreptul persoanelor de același sex sa formeze familii și de acceptare a parteneriatelor civile între homosexuali, a creat o dezbatere aprinsă cu privire la atitudinea Bisericii lui Hristos față de anumite categorii de oameni pacatoși și pacatele lor.

Dar nu despre parerile oamenilor vreau sș vorbesc în acest articol, ci vreau să ne uitam cu mare atenție în Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce atitudine spune Dumnezeu că trebuie să avem, 1. față de omul pacatos și 2. față depacatele lui ! Din cauza necunoașterii sau a cunoașterii superficiale a Cuvântului lui Dumnezeu exista riscul real să ne rătăăcim printre declarațiile diferitor personalitati bisericești sau laice și să avem o atitudine greșită față de pacatos, sau față de pacat, sau față de ambele  ! Și totuși chiar trebuie să iubesc chiar și pe cel mai păcătos om ?!?

Și totuși chiar trebuie să iubesc chiar și pe cel mai păcătos om ?!? Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia:

1. Omul este păcătos

iar plata pentru păcat este moartea, adica despărțirea veșnică de Dumnezeu.

Romani 3:23  Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea

Apocalipsa 21:8  Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

2. Si totuși

Dumnezeu iubește omul cu o dragoste infinită și nu doreste moartea pacatosului     Ezechiel 33:11 „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască.”

Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

3. Dumnezeu va judeca

fiecare om după binele sau răul  pe care la facut în timpul vieții        

2 Corinteni 5:10  Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

4. Nici un om păcătos care moare cu păcatele neiertate, nu va intra în Raiul lui Dumnezeu ! Atenție foarte mare !!! Dumnezeu nu categorisește păcatele ca noi  ! Homosexualitatea este un păcat pus in aceași listă de păcate cu minciuna, cu curvia, cu beția, cu defăimarea, cu lăcomia etc. Oricare din aceste pacate blochează intrarea păcătosului neiertat în Împaratia lui Dumnezeu, fiind condamnat veșnic !

1 Corinteni 6:9-10  Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii (homosexualii), nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

1 Timotei 1:9-10  Căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi (homosexuali), pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strîmb, şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase

Apocalipsa 21:27  Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.

5. Soluția

pentru orice păcat, este iertarea Divina, obținută exclusiv prin credința în Domnul Isus Hristos !

Romani 3:24  Şi Sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu; pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

1 Ioan 1:9  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

6. Obligația

noastră a copiilor lui Dumnezeu este 1. să IUBIM Dumnezeieste PĂCĂTOSUL și în acelși timp …. 2. să URÂM Dumneziește în mod desăvârșit PĂCATUL !

Să studiem cu mare atenție și să învățăm de la Domnul Isus Hristros 1. cât de mult iubește El omul pacatos și 2. cum urăște păcatul în mod desăvârșit.

  • Iuda Trădătorul, cel care l-a vândut pentru 30 de arginți. Chiar dacă Isus a știut de la început cine o sa-L vândă, timp de trei ani și jumatate s-a comportat cu Iuda, exact ca și cu ceilalți ucenici. Fără ca nimeni să își dea seama. Nici măcar Iuda. Matei 26:22-25
  • Femeia prinsă savârșind păcatul curviei. A salvat-o de la moarte (trebuia omorâtă cu pietre conform legii iudaice). I-a spus “Du-te și să nu mai păcătuiesti” Ioan 8:3-11
  • Tâlharul de pe cruce, care l-a recunoscut ca Dumnezeu și s-a pocait de pacatele lui în ultima clipă, I-a spus “Astăzi vei fi cu Mine în rai” Luca 23:39-43
  • Zacheu șeful corupt al vameșilor. Isus s-a autoinvitat în casa lui iar toți au comentat: “găzduiește la un om păcătos”. Zacheu în prezența Domnului Isus hotaraște ” despagubesc 400 % pe toți pe care i-am păgubit și jumătate din toată averea mea o dau la săraci” Iar Isus ii raspunde: “Astăzi a întrat mântuirea în casa aceasta. Pentru că Fiul Omului a venit sa caute și să mântuiască ce era pierdut. ” Luca 19:5-10
  • Petru, care s-a lepadat de Domnul Isus în cele mai grele momente ! După ce s-a întors la Dumnezeu, a fost pus de Domnul Isus să aibă grijă de Biserica Lui. Ioan 21:14-17
  • Pe  Pavel, torționarul care a prigonit Biserica Lui, L-a facut după convertire unul din cei mai mari misionari din toate timpurile. Fapte 9:11-16

Concluzii Chiar trebuie să iubesc și pe cel mai păcătos om ?!?

Trebuie să ne smerim și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu pentru că suntem atât de departe, de a trăi ca EL ! Deoarece nu am fost exigenți cu noi înșine și am acceptat jumătățile de măsură, am ajuns să inversam lucrurile: 1. am devenit ipocriți, urâm pacătoșii dar iubim păcatul lor, sau 2. am ajuns sa trăim ca ei, iubind și pacătoșii și păcatul lor sau 3. ne-am dus în cealaltă extremă și am devenit fanatici urând si pacatoșii si păcatul lor ! Total greșit, oricare din cele trei variante !

Matei 9:11  Fariseii au văzut lucrul acesta, şi au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii ?”  Isus i-a auzit, şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Soluția corectă în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu: IUBESC păcătosul și URĂSC păcatul !

Iuda 1:23  Căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi hainele pătate de faptele lor pacătoase.

1 Ioan 4:8  Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

Matei 5:44-48  Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi ? Nu fac aşa şi vameşii ? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel? Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Chiar trebuie să iubesc și pe cel mai păcătos om (criminal, curvar, pedofil, homosexual, etc.) dar în același timp să urăsc la maxim orice păcat !

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Înapoi la Articole…

Urmărește-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

Lasă un răspuns