Site icon Biserica pe net

Poți să fii tare în vremuri grele !

Poți să fii tare în vremuri grele ? Nimeni nu mai pune la îndoială faptul că trăim vremuri grele. După pandemia COVID-19, după mii de locuri de muncă pierdute, după distanțare socială prelungită, după războaiele de lângă noi sau din toată lumea, după manipulări mai mult sau mai puțin globale, după limitarea multor drepturi, după impunerea directă sau indirectă a unor obligații și după multe altele evenimente nedorite, este din ce în ce mai clar pentru toata lumea că trăim vremuri complicate.

În acest articol nu imi propun să facem o dezbatere și să ne plângem despre cât de grele sunt aceste vremuri pe care le traim, ci vreau sa vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, cum putem face față cu succes unor astfel de vremuri. Știm deja de la apostolul Pavel că “zilele din urmă vor fi vremuri grele” (2 Timotei 3:1) dar este posibil sa fii tare și sa faci fata unor asemenea vremuri ?!? Da, este posibil sa fi un marinar de succes pe o mare involburată ! De fapt, în mijlocul furtunii se testeaza și ies în evidență adevarații marinari. Da, este posibil sa fii tare vremuri grele ca acestea ! Cuvantul lui Dumnezeu ne arată cum :

1. Caută din toata inima ta să Îl cunoști pe Dumnezeu !

Daniel 10:14,32 Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.”… Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.

2. Hotărește să iți pui încrederea, real și total, în Dumnezeu tău !

El controlează fiecare milimetru din univers și fiecare secundă a istoriei ! Absolut nimic nu se întâmpla fără acordul Lui !

Isaia 26:3  Celui cu inima tare, Tu-i garantezi pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.

Psalmi 84:5-7 Ferice de ceice-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea. Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere, şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

3. Hotărăște să ASCULȚI de Dumnezeu tău și de Cuvântul Lui !

Citește, studiază și meditează la Cuvântul lui Dumnezeu zilnic, căutând să îl aplici în absolut toate deciziile tale !

Iosua 1:6-9  Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te ? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

4. Hotărăște să fi un exemplu de tărie

Întărește pe cei din familia ta, din biserica ta și pe toți cei din jurul tău !

1 Cronici 19:13  Fii tare, şi să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede!”

Hagai 2:4  Acum fii tare, Zorobabel ! zice Domnul. Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot! Fii tare şi tu, tot poporul din ţară, zice Domnul, şi lucraţi ! Căci Eu Sunt cu voi, zice Domnul oştirilor.

Concluzii: Poți să fii tare in vremuri grele !

Tu poți fi tare , pentru că Dumnezeul tău este CEL MAI TARE din univers ! Tu nu esti singur(ă) ! El cu tine mereu, are control total asupra universului și asupra vieții tale ! Dacă îți faci partea ta și îți pui încrederea în El, GARANTAT 100%, El te va întări prin Hristos și prin Duhul Lui ! Indiferent de circumstanțele vieţii tale și de slăbiciunile pe care le ai !

Filipeni 4:13  Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere…

2 Corinteni 12:9 Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.

Înapoi la Articole…

Urmărește-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

Exit mobile version