Site icon Biserica pe net

Pot avea o credință cât un bob de muștar ?

Pot avea o credință cât un bob de muștar ? Domnul Isus Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo” şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi imposibil. (Matei 17:20)

Isus a răspuns: “… Toate lucrurile sunt POSIBILE celui ce crede !”
Marcu 9:23

De fiecare dată când citesc aceste versete din Biblie, îmi doresc și eu să am credință căt un bob de muștar. Și chiar începe să capete sens, de ce este de ajuns o credință mică cât un mic bob de muștar, când văd ce impact planetar poate avea un coronavirus microscopic… de mic

În Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, găsim instrucțiuni importante despre credință și despre cum putem crește credința la dimensiunea optimă, de mărimea unui … bob de muștar.

1. Credința este indispensabilă pentru viața de acum, cât și pentru cea viitoare.

Marcu 11:22-24  Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu ! Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

Ioan 14:1   “Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.

Evrei 11:6  Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui ! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Romani 1:17   „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

Matei 21:22  Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Matei 8:13  Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Matei 9:29-30  Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” Şi li s-au deschis ochii

Matei 15:28  Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Marcu 2:5  Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi Sunt iertate!”

Marcu 5:34  Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace, şi fii tămăduită de boala ta.”

Marcu 10:52  Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea, şi a mers pe drum după Isus.

Efeseni 2:8  Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

2. TOȚI ucenicii au avut o problemă cu credința prea mică !

Matei 17:19-20  Atunci ucenicii au venit la Isus, şi I-au zis, deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem ?”  „Din pricina puţinei voastre credinţe” le-a zis Isus.

Matei 8:26  El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor ?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.

Matei 6:30  Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor ?

Matei 16:8  Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pîini ?

3. TOȚI putem avea o credință mai mare decât în prezent !

Iată foarte practic, cum putem mări credința sau putem obține mai multă credință :

Romani 10:17  Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Romani 1:16-17  Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

Luca 17:5  Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!

Marcu 9:24  Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrămi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!”

Romani 12:3  Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

1 Corinteni 12:8-9  De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul să vorbească despre înţelepciune …. altuia credinţa, prin acelaşi Duh;

Concluzii: Pot avea o credință cât un bob de muștar !

Dumnezeu ne-a creat și a stabilit ca omul să trăiască prin CREDINȚĂ ! Este de ajuns să avem o credință de marimea unui bob de muștar !

DA, pot avea o credință cât un bob de muștar !

Putem obține o credință mai mare prin citirea sau ascultarea audio a Bibliei, prin rugăciune, direct de la Dumnezeu, ca dar al Duhului Său.

Dumnezeu este Sursa credinţei și Împărțitorul credinţei. Să îi cerem Lui stăruitor să ne mărească credința ! Cu siguranță El ne va asculta rugăciunea !

Credința vine în urma interacțiunii cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la el, să îl memorăm, să îl studiem, să îl ascultăm audio sau pe internet ! Cât se poate de des ! Cu siguranță credința noastră va crește. Garantat și verificat !

Depinde de mine și de tine, câtă credință vrem să avem cu adevărat, cu câtă insistență cerem credință de la El și cât de mult stăm în contact cu Cuvantul lui Dumnezeu !

Putem verifica în orice moment mărimea credinței noastre dupa principiul enunțat în Iacov 2:17.  “Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăş.” Cum putem verifica ?!? Foarte simplu ! Analizând faptele și acțiunile noastre generate de credința pe care o avem ! Fapte multe = credință mare. Fapte puține = credință mică ! Restul sunt doar vorbe … credința se măsoară doar în fapte !!!

Ar trebui sa putem spune si noi, ca aposolul Pavel: Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând (2 Tesaloniceni 1:3)

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Înapoi la Articole …

Urmarește-me pe Instagram si pe Twitter

Exit mobile version