Site icon Biserica pe net

Hristos a Inviat ! SIGUR voi învia și eu, și tu !

Hristos a Inviat ! Avem garanția că vom învia și noi ? Când vorbim de viitor, exista puține lucruri de care suntem siguri că se vor întâmpla 100 %, pentru că viitorul este necunoscut. Printre puținele certitudini pe care le avem, este moartea. Dar chiar putem avea certitudinea că vom învia și noi ?

Astăzi vreau să mai adăugăm înca o certitudine în mintea noastră (dacă nu o avem încă…), certitudine ce SCHIMBĂ TOTAL perspectiva noastră asupra vieții și morții. Certitudinea ÎNVIERII PERSONALE ! Hristos a inviat , eu și tu vom învia ! Iată câteva versete scrise de Dumnezeu în Biblie despre ÎNVIERE, acest eveniment, ce va avea loc cu sigurață în viața mea și a ta :

Moartea anihilată prin credința în El !

Ioan 11:25-26 Isus i-a zis: „Eu Sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, CHIAR DACĂ AR FI MURIT, VA TRĂI. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, NU VA MURI NICIODATĂ. Crezi lucrul acesta ?”

Efeseni 2:4-7 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morţi în greşelile noastre, NE-A ADUS LA VIAȚA CU ÎMPREUNA CU HRISTOS (prin har Sunteţi mântuiţi). EL NE-A ÎNVIAT ÎMPREUNĂ, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.

1 Corinteni 15:35-38 42-53  Dar va zice cineva: „Cum înviază morţii ? Şi cu ce trup se vor întoarce ? ” Nebun ce eşti ! Ce semeni tu, nu înviază, dacă nu moare mai întâi. Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei. AȘA ESTE ȘI CU ÎNVIEREA MORȚILOR. Trupul este semănat în putrezire, şi înviază în neputrezire; Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. Trâmbița va răsuna, MORȚII VOR ÎNVIA NESUPUȘI PUTREZERII, și noi vom fi schimbați.

HRISTOS A INVIAT ! Noi vii pentru Dumnezeu !

Romani 6:8-13  Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucît ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui.. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi VII PENTRU DUMNEZEU, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, CA VII, din morţi cum eraţi;

HRISTOS A INVIAT ! Noi… vii pentru eternitate !

Ioan 5:25-29  Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi ceice-l vor asculta, vor învia. Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. Şi I-a dat putere să judece, întrucît este Fiu al omului. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.

Ioan 6:35-40  Isus le-a zis: „Eu Sunt Pânea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că M-aţi şi văzut, şi tot nu credeţi. Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Şi voia Celui ce M-a trimis, este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca ORICINE vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şi EU ÎL VOI ÎNVIA ÎN ZIUA DE APOI.

Hristos a Inviat ! 100% voi învia și eu, și tu !

Înapoi la Articole…

Urmarește-ne pe Instagram

Exit mobile version