Antrenează-ți mușchii răbdării ! Răbdarea este o calitate esențială în viața fiecărui creștin. Fără răbdare nu poți realiza nimic în viață iar românul spune simplu: “graba strică treaba ” !

Luca 21:19  Prin RĂBDAREA voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.

Marcu 13:13  …cine va RĂBDA până la sfârşit, va fi mântuit.

Bunicii bunicilor noștrii aveau o răbdare de fier ! Cu doar 150 de ani în urmă, era nevoie de foarte multă răbdare pentru a trăi o viaţă normală și oamenii erau foarte antrenați în a aștepta cu răbdare. Așteptau raspunsul scrisorilor cu săptămânile, se deplasau cu calul și căruța zile și chiar săptămâni, iar pentru procurarea hranei trebuia să muncească și si să aștepte cu răbdare de primavara până toamna în agricultură, sa crească animale luni de zile sau sa meargă la vânătoare multe zile sau chiar săptămâni.

Noi trăim azi, în secolul XXI, într-o lume în care totul se desfășoară cu o viteză absolut amețitoare. Comunicăm instant oriunde pe glob, ne informăm pe internet despre absolut orice în doar câteva minute, ne deplasăm în cateva ore până în cealaltă parte a planetei iar ca să ne hrănim ne trebuiesc doar câteva minute. Tehnologia face ca totul să se întâmple mult mai rapid, timpii de așteptare au scazut enorm pentru foarte multe activități zilnice iar acestea au afectat capacitatea noastră de a fi răbdători.

Antrenează-ți “mușchii” RĂBDĂRII !

Totuși și pentru noi ca și pentru ei, anul a rămas tot de 365 de zile, ora are tot 60 de minute iar speranța de viaţă azi, este mai mare cu câteva zeci de ani decât în vremea lor ! Concluzia ?!? Avem nevoie de mai multă răbdare decât au avut nevoie bunicii bunicilor noștri, dar tehnologia ne subminează și ne scade capacitatea de a răbda !

Dacă nu exersezi mușchii, ei nu se mai dezvoltă, ba dimpotrivă masa musculară se atrofiază ! Tot aşa este și cu capacitatea noastră de a răbda … Dacă lucrurile se întâmplă foarte rapid și nu mai avem nevoie să așteptăm foarte mult pentru multe din activitățile zilnice, atunci suntem tentați să credem că nu mai avem nevoie de răbdare așa multă. Din cauza așteptărilor nerealiste, capacitatea noastră de a răbda scade și devenim, nerăbdători, irascibili, stresați și ne panicăm pentru că lucrurile nu se întâmplă așa de repede pe cât ne-am fi așteptat noi să se întâmple.

Cum să ne ferim noi copiii lui Dumnezeu, de scăderea capacității de a fi răbdători și mai mult decât atât, cum putem face să avem o capacitate cât mai mare de a răbda, pentru că răbdarea este extrem de importantă pentru a putea duce până la capăt mântuirea sufletului nostru.

Luca 21:19  Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.

Evrei 10:36  Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.

Iată câteva soluții pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în Sfânta Scriptură, ca să avem o capacitate suficientă de răbdare pentru a putea răbda și împlini până la capăt, planul pe care Dumnezeu îl are cu viața mea și cu viața ta :

1. Fă-ți un obicei de a citi, de a studia și a medita la Cuvântul lui Dumnezeu.

Sigur vei avea mai multă răbdare !

Romani 15:4  Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, prin răbdarea şi prin mângîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

2. Fii într-o relație corectă cu Dumnezeu…

și nu întrista Duhul Sfant a lui Dumnezeu care este în tine, prin neascultare față de El ! Duhul lui Dumnezeu, cu siguranță va produce în tine îndelungă răbdare !

Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia…

3. Fii înțelept ! Înțelepciunea te face mai răbdător.

Proverbe 19:11  Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile.

Iacov 1:5  Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

4. Dragostea este o sursă sigură de îndelungă răbdare !

Dumnezeu este dragoste ! Îl ai pe Dumnezeu in viața ta ? Ai in tine capacitatea de a iubi și de a fi îndelung răbdător !

1 Corinteni 13:4-7  Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.

1 Ioan 4:8  Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

5. Fii liniștit ! Dumnezeu Însuși cântărește ispitele,

problemele, încercările, necazurile și greutățile prin care treci ! Nimic nu vine in viața ta la întâmplare ! Nimic nu este mai greu decât ai puterea să duci tu ! Ba mai mult, rezolvarea problemelor tale este deja pregătită de Dumnezeu ! Trebuie doar să o cauți și să o găsești !

1 Corinteni 10:13  Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

7. Răbdarea se poate pierde destul de ușor. Antrenează-ți mușchii răbdării !

Pe drumul vieţii iar pierderea răbdării poate avea consecințe grave.

Numeri 21:4-6  Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă, şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.” Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încît au murit mulţi oameni în Israel.

8. Schimbă-ți mentalitatea ! Antrenează-ți mușchii răbdării !

Trebuie să ai o mentalitate corectă și să privești corect problemele, necazurile și greutățile vieții ! Ele nu sunt de cât “halterele” care iți vor dezvolta capacitatea de a fi un om răbdător. Nu trebuie să fugi de ele, să renunți la ele sau să le lași nerezolvate ! Este resposabilitatea ta să iți antrenezi “mușchii” răbdării cu ele ! Rezolvarea continuă a greutăților vieţii îți va dezvolta capacitatea de a răbda, exact cum ridicarea continuă a halterelor dezvolta mușchii !

Romani 5:3,4  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.

Iacov 1:2,3  Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Înapoi la Prima pagina…

Urmărește-ne pe Instagram si pe Twitter

Lasă un răspuns