Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de căderile în păcat ale unor lideri creștini ? Mult timp a fost mare zarvă pe internet, pe rețelele de socializare, pentru că un raport a scos la lumină păcate ascunse ale apologetului Ravi Zacharias, unul din cei mai mari apărători ai creștinismului din secolele XX și XXI. Reacțiile leaderilor creștini au fost diverse… de la contestarea raportului și apărarea lui Ravi Zacharias (fiul și soția acestuia îl apără și neagă acuzațiile) până la acceptarea acestui raport ca fiind adevărat și condamnarea vehementă a apologetului creștin.

Cum ne poziționăm față de căderile în păcat ale unor lideri creștini ?

Acest articol nu iși propune nici sa il apere pe Ravi Zacharias, nici să îl condamne. Ravi Zacharias a murit anul trecut în 19 Mai 2020 și a mers deja înaintea Judecătorului Suprem  ” să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.”2 Corinteni 5:10. Greul și responsabilitatea de a rezolva această problemă a rămas pe umerii familiei lui și a organizației pe care acesta a fondat-o. Noi nu știm adevărul ! Știm însă sigur, că Diavolul vrea să dărâme și să distrugă foarte mulți oameni prin această poveste reală sau nu. Scopul acestui articol este să ajute credinciosul sincer, să privească corect, biblic, căderile oricarui om în păcat.

În acest articol ne vom uita din nou în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem care este atitudinea corectă pe care trebuie să o avem față de caderile in pacat ale copiilor lui Dumnezeu. Această atitudine corectă vine dintr-o gândire și o mentalitate biblică pe care trebuie să o avem noi ucenicii lui Isus Hristos, față de căderile creștinilor în păcat, fie că aceștia sunt preoți, pastori, leaderi de biserici și oraganizații creștine sau simpli membrii într-o biserică. Cum pot să fac ca eu însumi să nu fiu afectat de aceste căderi și cum pot să ajut pe cei care sunt afectați de ele ? Iată câteva principii de bază care ne vor ajuta:

1. Trebuie să privim toate lucrurile cu smerenie !

Dacă vrem ca Dumnezeu să nea dea harul să înțelegem corect, să avem o atitutine corectă și să acționăm corect, trebuie să ne smerim ! Mândria ne împiedică să vedem corect lucrurile, ne privează de harul și de susținerea lui Dumnezeu ! Iacov 4:6 ” Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”

2. Dumnezeu urăște păcatul dar iubește păcătosul!

Noi am împărțit păcatul în păcate mici acceptabile, păcate normale, păcate mari și păcate grave de nefăcut. Dumnezeu urăște toate păcatele la fel ! Iar pe păcătoși i-am împărțit la fel pe categorii mai mult sau mai puțin acceptabile ! Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, cu aceași dragoste perfectă și infinită iar in acelasi timp uraste cu o ura desavarsita toate pacatele !

3. Toți suntem păcătoși !

Pericolul căderii în păcat există și după ce omul a fost iertat și născut din nou ! Găsim în Biblie o lista foarte lunga de păcătoși celebri care au avut harul de a fi iertați de Dumnezeu și de la care trebuie să învătăm să nu facem aceleași greșeli ca și ei. Începând cu ,Avram, Iacov, Moise, Samson, David, Solomon etc. În Noul Testament, Petru, Toma și de fapt toți cei 12 ucenici, Pavel, etc. Orice om este păcătos și dacă nu veghează, poate cădea în ispită, așa cum ne avertiza Domnul Isus Hristos în Matei 26:41

“Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” , sau cum este scris în Ioan 1:10  Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

4. Dumnezeu este Judecătorul Suprem al tuturor oamenilor !

Este treaba lui Dumnezeu dacă copii Lui stau în picioare sau cad ! Romani 14:4  Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuş, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească ca să stea.

5. Responsabilitatea noastră este sa vestim pe Isus Hristos !

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul și Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6 Marcu 16:15  Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”

6. Trebuie să căutăm lucrurile care duc la pacea și la zidirea celorlalți !

Să ne ferim mereu de orice lucru care poate duce la slăbirea, păcătuirea și/sau căderea oricărui copil al lui Dumnezeu. Romani 14:19,21   Aşa dar, să urmărim lucrurile, care duc la pacea şi zidirea noastră. Bine este … să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.

7. Trebuie să veghem neîncetat !

Pericolul este iminent și permanent pentru toți copii lui Dumnezeu.

“Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.” 1 Petru 5:8

Concluzii – Căderile în păcat ale unor lideri creștini

1. Prima concluzie

ORICE OM POATE CĂDEA ÎN ORICE ISPITĂ DACĂ NU VEGHEAZĂ ȘI NU SE ROAGĂ ! Indiferent de funcția sau de poziția pe care o are, indiferent dacă este tânăr sau bătrân !

Matei 26:41  “Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” 1 Corinteni 10:12  Astfel, deci, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.

2. A doua concluzie

Trebuie să privim cu smerenie orice caz de cădere în păcat, fiind FOARTE ATENȚI LA NOI ÎNȘINE să nu cădem în diferite ispite generate de aceste căderi în păcat (bârfa, defăimarea, vorbirea de rău, judecarea, slăbirea credinţei sau dărâmarea celor slabi spirituali, etc.)

Galateni 6:1 ” Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu”.

3. A treia concluzie

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ este să vestim Evanghelia lui Isus Hristos, să ridicăm pe cei căzuți în diferite păcate sau pe cei afectați de aceste păcate.

Iacov 5:19-20  Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate

4. A patra concluzie

A răspândi păcatele altora (pe internet sau în orice alt loc) în numele Adevarului, ESTE O MARE CAPCANĂ DE ORIGINE DEMONICĂ și este pentru multi oameni “un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.” (Romani 14:21). Oricine face asta va răspunde cu siguranță în fața lui Dumnezeu, împreună bineînțeles cu cei ale caror păcate le împrăștie. Matei 18:6  Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atîrne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.

5. A cincea concluzie

NU ESTE TREABA NOASTRĂ SA NE ÎNGRIJORĂM pentru Biserica lui Hristos care este afectată de caderile in pacat ale unora ! Biserica este a lui Isus Hristos și chiar dacă Trupul Lui este format din oameni păcătoși iertați, EA ESTE INDISTRUCTIBILĂ !

Matei 16:18 “Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

Efeseni 1:22  El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlineşte totul în toţi.

1 Petru 5:8-10 Fiţi treji, şi vegheaţi ! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Instagram si pe Twitter

Lasă un răspuns