Dorințe sau pofte ? Una din problemele noastre grave, a creștinilor de azi și implicit a bisericilor, este că nu mai știm să facem diferența între dorințe și pofte. Dar de ce este atât de grav ?!? Este grav, pentru că dacă le confundăm, Biblia spune că pofta concepe și dă naștere păcatului. Iar păcatul ne desparte veșnic de Dumnezeu ! Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea . (Iacov 1:14)

DORINȚE

Dumnezeu l-a creat pe om de la început cu capacitatea de a avea dorințe ! Această capacitate se manifestă prin  tendința lăuntrică de a realiza sau de a dobandi anumite lucruri. Capacitatea sufletească de a năzui, a aspira, a râvni și a dori lucruri, obiecte, persoane sau ființe. Ba mai mult, Dumnezeu promite împlinirea dorințelor legitime si corecte !

Psalmi 145:19  El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El

Proverbe 10:24  Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa.

Psalmi 37:4  Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.

POFTE

Pofta sau A pofti, înseamnă conform DEX, a dori puternic să faci, să obții, să fii sau să ți se întâmple ceva, a dori (ceva) în mod exagerat, cu patimă,  a dori ceva în mod nejustificat.

Problema omului de a nu delimita corect dorințele de pofte, a început în gradina Edenului, în momentul în care omul nu și-a mai controlat corect dorințele și a început să-și dorească prea mult și în mod nejustificat, lucruri interzise de Dumnezeu “pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.” (Geneza 3:6)

Aici a apărut pentru prima dorință nelegitimă a omului – POFTA. Prima pofta care a dat naștere primului păcat ! Pofta nu este altceva decât o dorință nelegitimă, exagerată, deformată și stricată. Dar de unde stim care sunt dorințele corecte ? De unde știm care dorințe sunt legitime sau nu ? Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu ! Dumnezeu care a creat omul cu capacitatea de a avea dorințe, ne-a lăsat scris care dorinte sun bune sau nu si limitele acestora.  

Versete din Cuvântul lui Dumnezeu,

care ne învață mai multe despre ” stricăciunea, care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1:4)

2 Timotei 2:22  Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

Galateni 5:24  Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.

1 Timotei 6:9  Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare.

Tit 3:3  Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urîţi şi urându-ne unii pe alţii.

Iacov 4:1-3  De unde vin luptele şi certurile între voi ? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre ? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.

1 Petru 2:11  Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul.

1 Ioan 2:16-17  Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.  Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.

Tit 2:11-12  Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie

Zilele și vremurile din urmă si poftele

2 Petru 3:3  Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor

Iuda 1:18-19  Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei Sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul.

2 Timotei 4:3  Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.

Concluzii: Dorințe sau pofte ?

1. Dorințele noastre sunt corecte daca…

rămân în limitele stabilite de Dumnezeu, în Cuvântul Lui. Dumnezeu promite ca EL ne implineste aceste dorințe la timpul hotarat de El ! Trebuie sa stăpânim  întotdeauna dorințele noastre, prin Duhul lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu depășească limitele stabilite de Dumnezeu și să se nu se transforme în pofte, care la rândul lor vor da naștere păcatelor în viața noastră !

2. Poftele sunt exterm de nocive

pentru viaţa de acum cât și pentru cea viitoare, pentru că ele dau naștere pacatelor care “pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte !” (Isaia 59:2) și “pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15)

3. Orice poftă dă naștere unui păcat,

începând de la nivelul intenției și acceptării poftei în inima ta.

Matei 5:28  Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.

4. Nu te plânge că nu poți învinge un anumit păcat,

atât timp cât nu ai hotărât categoric să nu iți mai alimentezi pofta care dă naştere acelui păcat. Răul trebuie tăiat de la rădăcină ! De exemplu, nu te poți uita la filme cu tentă sexuală și să te plângi că ești ispitit sa faci pacate sexuale. Este ca și cum ai pune benzină pe un foc și apoi te plangi ca nu poți stinge focul.

1 Tesaloniceni 4:4-5 fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfinţenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.

Romani 13:14  ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.

5. Gestionează corect dorințele !

Ca să îți gestionezi corect dorințele trebuie să ai o mentalitate sănătoasă bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, sa iei hotărârea fermă de a face voia lui Dumnezeu și să fii mulțumit (ă) pentru tot ceea ce ți-a dat deja Dumnezeu ! Acestea sunt soluții excelente împotriva poftelor și a păcatelor generate de acestea.

Eccleziastul 6:9  Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite

1 Petru 4:1-2  Astfel, deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârşit-o cu păcatul; pentruca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Evrei 13:5

6. Ateție !

Trebuie să fim foarte atenți pentru că granița dintre dorințe și pofte se trece foarte ușor de fiecare din noi. Un singur exemplu foarte practic: dorința de a mânca este corectă și legitimă… dar a pofti să mănânci orice, oricând și oricât înseamnă să păcătuiești împotriva corpului tău, să te îmbolnăvești și să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu prin neînfrânarea poftelor tale

7. Și o veste bună !

Vestea bună este că Dumnezeu ne-a dat prin Duhul Sau capacitatea de a ține în frâu poftele naturii umane stricate, ale firii pământeşti.

Galateni 5:22-23  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Galateni 5:16-17  Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: Sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Instagram si pe Twiter

Lasă un răspuns