Să nu ascult de Dumnezeu, adică să pacatuiesc împotriva Lui, este cel mai ilogic lucru pe care pot să îl fac !!! De ce sa fiu eu împotriva Celui care este Cel mai Tare ? De ce sa mă cred eu mai deștept ca El ? De ce să mă privez singur de ajutorul lui Dumnezeu ? Care este logica să nu ascult de Dumnezeu ?!? Este mult mai logic să urăsc chiar și cel mai mic păcat ! Sa argumentăm :

În funcție de cum ne convine nouă, am împărtit păcatul pe categorii: păcate grave, păcate mari, păcate normale, păcate acceptabile și păcate mici, mici, mici… (de obicei sunt cele pe care le facem noi). Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt ! Pentru El, orice neascultare este păcat total neacceptabil. Punct.

Iată de ce este înțelept și logic să urăsc chiar și cel mai mic păcat:

1. Dumnezeu urăște păcatul !

Eu nu-mi permit sa iubesc ceea ce uraăște Dumnezeu !

Psalmi 45:7  Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti răutatea.

Proverbe 6:16-19  Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi Sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile… care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi.

Zaharia 8:16-17  Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în vederea păcii; nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său, şi nici să nu iubiţi jurământul strîmb ! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.”

2. Păcatul meu îl ofensează direct pe Dumnezeu !

Eu nu-mi permit sa-L supar pe Dumnezeu !

Psalmi 51:4  Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în Hotărârea Ta, şi fără vină în judecata Ta.

3. Dumnezeu este Bun și Îndelung Răbdător cu mine !

Eu nu-mi permit să fiu fără bun simț față de El !

Romani 2:4  Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări ? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă ?

4. Păcatul are consecințe negative veșnice – moartea.

Adică despărțirea definitivă de Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu despărțit de Dumnezeu și pedepsit pentru eternitate ! Aleg viața veșnică alături de Dumnezeu !

Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

5. Păcatul meu, mă afectează pe mine și pe cei din jurul meu.

Eu nu vreau să-mi fac rău mie sau celor din jurul meu ! Omul este creat să funcționeze corect, numai ascultând de legile, învățăturile, principiile și poruncile lui Dumnezeu ! Altfel, omul nu poate funcționa corect, se defectează, se strică … și stricî totul în jurul lui !

6. Păcatul blochează puterea lui Dumnezeu…

dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rabdare, facerea de bine și tot ce a pus Dumnezeu în noi, prin Duhul Lui ! Eu nu-mi permit să supăr Duhul lui Dumnezeu și să trăiesc doar prin puterile mele ! Cel mai mare chin pentru un creștin, este trăiască doar prin natura umană, doar prin puterile lui, fără acces la puterea lui Dumnezeu și la roada Duhului lui Dumnezeu.

Isaia 59:1-2  Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte !

Efeseni 4:30-31  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.

Galateni 5:22-25  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.

Concluzii:

Dacă vrem să trăim la potențialul maxim pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, trebuie să ascutăm, să iubim și să aplicăm soluțiile lui Dumnezeu în viața noastră, și… în mod înțelept, să urâm cu întreaga noastră ființa chiar și cel mai mic păcat ! Este logic, înțelept și foarte sănătos pentru trupul, sufletul și destinul nostru veșnic !

Dar cine alege să trăiască permanent în păcat și nu are nici o problemă cu asta, este încă departe de Dumnezeu iar singura soluție pentru mântuirea sufletului este “pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos.”(Fapte 20:21)

1 Ioan 3:6-7 Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.

Pentru cei care suntem copii a lui Dumnezeu si am fost eliberati din robia pacatului, pacatul este un accident, este pata de pe haina curata facuta din neatentie si pe care o curatam imediat, este exceptia de la regula iar regula, este o viata curata si sfanta, fara pacat !

Romani 6:22  Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.

1 Ioan 1:9  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

1 Ioan 3:3  Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

Pot spune cu tărie, DA este foarte logic și foarte normal să urăsc cel mai mic păcat !

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Instagram si pe Twitter

Lasă un răspuns