Sarbatoarea Rusaliilor este la fel de importanta pentru crestinatate, la fel cum este si Sarbatoarea Crăciunului ! La Crăciun sărbătorim venirea in lume a Domnului nostru Isus Hristos , iar la Rusalii, venirea Duhului Sfânt in lumea noastră !

In Vechiul Testament, Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Domnului, venea doar peste anumite persoane, temporar, isi indeplinea misiunea si apoi pleca. Domnul Isus Hristos vine si rezolva acesta problema. Il roaga pe Tatal sa trimita pe pamant cu misune permanenta, Duhul Lui, a treia persoana a Dumnezeului Triunic ! Iar la 10 zile dupa Inaltare si 50 de zile de la Inviere, la Rusalii, Duhul Sfant vine pe pamant si ramane cu copiii lui Dumnezeu, “in veac” ! Ioan 14:16  Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac; si anume Duhul adevarului…

Inca din Vechiul Testament, Dumnezeu porunceste copiilor Lui sa fie sfinti, pentru ca El este Sfant ! Porunca reluata apoi si in Noul Testament, sub mai multe forme:

Levitic 19:2  “Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.”

1 Petru 1:15-16  Ci, după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt”

Matei 5:48  Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Efeseni 1:4  În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui

1 Tesaloniceni 4:3  Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră

1 Tesaloniceni 4:7  Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.

In Noul Testament, Duhul lui Dumnezeu este numit pentru prima data Duhul SFANT, pentru ca sa intelegem foarte clar ca prin El, Dumnezeu Tatal si Domnul Isus Hristos, se ocupa de procesul de SFINTIRE a fiecarui copil al lui Dumnezeu, prin care sa devenim sfinti ca El, invatam sa umblam prin Duhul, facand fapte SFINTE si sa avem din plin roada Duhului. (Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Galateni 5:22-23)

1 Petru 1:2 … prin sfinţirea lucrată de Duhul

Galateni 5:25  Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

Concluzii:

  1. Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt, este o porunca a lui Dumnezeu, nu doar un sfat optional… Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. (Evrei 12:14);  Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim ? Căci ei într-adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui. (Evrei 12:9-10)
  2. In momentul in care omul crede in jertfa mantuitoare a Domnului Isus Hristos si se pocaieste de vechile pacate inaintea lui Dumnezeu, acesta este nascut din nou din Duhul, este iertat, curatit si declarat de Dumnezeu, SFANT ! Privind insa SFINTENIA pe orizontala, de la nivelul nostru al oamenilor, avem responsabilitatea sa ne mentinem curati si SFANTI pana la capatul vietii ! 1 Corinteni 1:2  către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi ; Romani 6:19  Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădulările voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădulările voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră ! ; Romani 6:22  Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.; 2 Corinteni 7:1  Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.;
  3. Una din calitatile esentiale pierdute de Biserica secolului XXI este SFINTENIA !
  4. Dumnezeu triunic, Dumnezeu Tatal, Domnul nostru Isus Hristos si Duhul Sfant sunt prezenti in viata fiecarui om credincios, nascut din nou, pentru al ajuta in procesul de sfintire pana la capat !
  5. Chiar daca avem harul sa traim in perioada in care Dumnezeu Triunic este prezent permanent pe pamant, si in vietile copiilor Sai, prin Duhul Sfant, pacatul (oricare ar fi el si oricât de mic am considera noi ca este), intristeaza Duhul Sfant din noi si El nu mai poate rodi in noi dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor (Efeseni 4:30,31  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. ) iar procesul de sfintire este intrerupt.
  6. Din cauza acceptarii pacatului ca normalitate in vietile noastre, puterea lui Dumnezeu este anihilata in noi si de aceea vedem azi atat de multi copii a lui Dumnezeu care se intreaba de ce nu au dragoste, bucurie, pace, îndelunga răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioşia, blândeţe, înfrînarea poftelor…( Isaia 59:2  Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte !)
  7. Este timpul sa hotaram categoric: ori suntem “plini de Duh” (Efeseni 5:18) si sfinti, ori acceptam pacatul in vietile nostre si ramanem lumesti, goliti de puterea lui Dumnezeu si de roada Duhului (1 Corinteni 3:3  Pentru că tot lumeşti Sunteţi. În adevăr, când între voi Sunt zavistii, certuri şi desbinări, nu Sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni ?)
  8. Dumnezeu a trimis Duhul Sfant, cu scopul ca eu si tu sa putem fi sfinti ca El. EL SE OCUPA DE TOT ! El convinge omul ca este pacatos, El face nasterea din nou, EL da puterea, El lucreaza sfintirea, El echipeaza sfintii cu daruri spirituale … noi doar trebuie sa ascultam de porunca lui Dumnezeu si sa intoarcem spatele definitiv pacatului, ca sa putem fi ceea ce El a hotarat sa fim: “şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”(Fapte 1:8) !

Evrei 12:4  Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului.

Dumnezeu vrea sa faca din mine si din tine OAMENI SFINTI ! Intrebarea este … vreau eu cu adevarat sa fi un OM SFANT ? Chiar vreau ?

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Lasă un răspuns