In ziua Inverii, ucenicii erau zavorati in casa, de frica ! Nu de frica unui coronavirus ca noi astazi, ci de frica iudeilor care-L omorasera pe Invatatorul lor.

Ioan 20:19-26 În seara aceleiaş zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă !”
Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou: „Pace vouă ! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.” Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc, şi le-a zis: „Pace vouă!”

Primele cuvinte ale Mantuitorului Inviat, la prima intalnire cu ucenicii (fara Toma) au fost : “Pace voua !” Repetat, de doua ori ! La a doua intalnire, inclusiv cu Toma, dupa o saptamana, a inceput tot cu… “Pace voua !”

  • Da ! Isus Hristos cel Inviat este garantul pacii pentru copiii lui Dumnezeu ! O pace interioara Dumnezeiasca, care intrece orice pricepere umana si care invinge orice frica

Ioan 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Filipeni 4:6 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

  • Pentru cei care sunt departe de Dumnezeu, Hristos cel Inviat, a adus vestea buna a pacii cu Dumnezeu !

Efeseni 2:14 Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,
15 şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;
16 şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
17 El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.

  • Pentru ca Dumnezeu a facut pace cu noi, prin harul Sau, fara ca noi sa meritam, suntem datori, motivati si obligati, sa urmam exemplul Lui si sa traim in pace cu toti oamenii !

Evrei 12:14 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.

Romani 12:18 Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

#HristosaInviat #pacecuDumnezeu #paceinterioarasupranaturala # traiminpacecutoti

Lasă un răspuns